Imutyhjennyslaitteet sijoitetaan Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön omistamien Ruuhon ja Satamon saarten läheisyyteen vanhojen ja huonokuntoisten imutyhjennyslaitteiden tilalle. Laitteet sijoitetaan paikoilleen toukokuun aikana.

– Ruuhon ja Satamon saaret ovat suosittuja ja vilkkaita eteläisen Saimaan retkisatamia. Uudet, turvalliset ja toimintavarmat kelluvat imutyhjennyslaitteet tulevat todelliseen tarpeeseen, kertoo Pidä Saaristo Siistinä ry:n Järvi-Suomen aluesihteeri Veli-Matti Hartikainen.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n toiminnan tarkoituksena on, että ihmiset voisivat viihtyä ja virkistyä vesillä ja saaristossa luontoa mahdollisimman vähän kuormittaen.

– Samalla etsimme koko ajan parempia ja ympäristöystävällisempiä toimintamalleja ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin välille, Hartikainen jatkaa.

Imutyhjennyslaitteiden hankintaan käytetään EU-rahoitusta. Imutyhjennyslaitteet valmistaa tarjouskilpailun voittanut suomalainen Oy HL-Metal Ab.

Pidä Saaristo Siistinä ry tekee konkreettista ympäristönhuoltotyötä rakentaen ja huoltaen jätepisteitä, kuivakäymälöitä ja imutyhjennyslaitteita sekä järjestäen erilliskeräyksiä. Tärkeä osa yhdistyksen tekemää työtä on myös kaikkien vesilläliikkujien ympäristötietoisuuden lisääminen ja vesistöjen hyvinvointiin liittyvän ympäristötiedon tuottaminen.