Tämän kolmivuotisen, kaikki Suomen alakoulut kattavan luokkalukukirjahankkeen tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle mahdollisuus oppia ja innostua liikkumaan vesillä monimuotoisesti ja turvallisesti sekä motivoitua kehittämään uimataitoa.

Vilskettä vesillä -hankkeen päätavoite on kasvattaa uutta veneilijä- ja vesilläliikkujasukupolvea Suomeen.

Perustuu opetussuunnitelmaan

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa alakouluja velvoitetaan opettamaan lapsille perusuimataito, pelastautumaan vedestä ja muita turvallisen vesillä liikkumisen perusteita.

Koulussa ei ole kuitenkaan aikaisemmin ollut yhtenäistä tapaa ja mahdollisuutta opettaa näitä lapsille.

Hauskat ja havainnolliset vuosittain ilmestyvät Vilskettä vesillä -opetuskirjat monipuolistavat lapsen lukutaidon kehittymistä ja opettavat uusia tärkeitä käsitteitä, asioita sekä kansalaistaitoja vesillä liikkumisesta.

Tästä syystä sekä koko toimialamme murrosvaiheesta johtuen olemme vakuuttuneita, että uusi Vilskettä vesillä -kirjoilla valistuva sukupolvi tulee takaamaan toimialallemme uusia kasvumahdollisuuksia.

Vuosittain ilmestyvät Vilskettä vesillä -opetuskirjat tutustuttavat ja innostavat lapsia hauskan tarinan voimalla ja havainnollisella, ilmeikkäällä kuvituksella eri harrastuksiin veden äärelle.

Kirjat opettavat tärkeitä kansalaistaitoja, vesillä ja luonnossa liikkumista, turvallisuusasioita sekä jokamiehenoikeuksia. Lapset oppivat kirjoista purjehduksen ja veneilyn alkeet.

Kirjat kertovat kuudesta Vaahtopäästä, jotka tutustuvat toisiinsa purjehdusleirillä. Seuraavassa kirjassa Vaahtopäät opettelevat moottoriveneilemään ja kolmannessa suojelemaan vesiympäristöä. Sarjan kaikki kirjat ohjaavat lapsia ympäristön- ja vesistönsuojeluun, yhteisöllisyyteen sekä kansalaisvastuuseen.

Kirjalaatikko jokaiseen kouluun

Hankkeen tavoite lahjoittaa vuosittain laatikollinen (25 kpl) Vilskettä vesillä -lukukirjoja jokaiseen Suomen alakouluun.

Hankkeessa toteutetaan kirjojen perusviestin mukaista kestävän kehityksen ideologiaa, kun ne lahjoitetaan koulun omaisuudeksi. Tämä mahdollistaa sen, että kirjat voidaan lukea yhdessä luokittain, ikäluokka kerrallaan. Kirjan opetuksia voidaan harjoitella eri aineiden oppitunneilla ja ne tukevat ilmiöoppimista.

Hankkeen kumppanina toimii myös Suomen luokanopettajat ry

Finnboat hakee jäsenyritysten ja verkostojemme kautta nyt kumppaneita toteuttamaan tätä merkittävää valtakunnallista hanketta, jolla rahoitetaan ensimmäiset Vilskettä vesillä -lukukirjat kouluille 2019 loppuun mennessä.

Lisätietoja hankkeesta löytyy Suomiveneilee.fi -sivustolta