Vapaaehtoisten meripelastajien kesä on ollut poikkeuksellisen työteliäs. Erilaisia avustus- ja pelastustehtäviä on ollut toukokuun alusta elokuun loppuun ulottuvalla ajanjaksolla yhteensä 1 582. Se on yli 100 tehtävää enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä.

Kiireisin kausi on ollut Päijänteen ja Kokemäenjoen alueen vapaaehtoisilla ja eniten tehtäviä on kertynyt Pirkanmaan yhdistykselle (109). Pelastusveneistä eniten tehtäviä on suorittanut Turun Meripelastusyhdistyksen ABSO (97).

Useimmissa tapauksissa huviveneilijä on pulassa jonkinlaisen teknisen vian vuoksi (761 tehtävää). Yleisiä ovat tilanteet, joissa polttoaine on loppunut tai akku sipannut. Merimiestaidollinen virhe aiheutti avuntarpeen 195 tapauksessa.

Vapaaehtoiset meripelastajat hoitavat noin neljänneksen kaikista rannikkomme meripelastustehtävistä. Sisävesillä osuus on vielä suurempi.

www.meripelastus.fi