Kansalaisten tekemät näköhavainnot pyöriäisistä ovat tärkeitä lisätiedon lähteitä pyöriäisen esiintymisen arvioinnissa. Ympäristöministeriö yhteistyökumppaneineen on vuodesta 2001 alkaen pyytänyt vuosittaisessa pyöriäishavaintokampanjassaan kansalaisilta havaintoja pyöriäisistä Suomen merialueella. Kampanjan avulla halutaan saada lisää arvokasta tietoa uhanalaisesta lajista ja samalla lisätä kansalaisten tietoutta aiheesta.

– Kampanjoiden aikana on saatu yhteensä noin 70 varmistettua havaintoa noin 120 yksilöstä. Kaikki havainnot ovat todella tärkeitä, sillä niiden avulla saamme arvokasta tietoa pyöriäisten esiintymisestä merialueellamme ja sen perusteella voimme arvioida muun muassa suojelu- ja tutkimustarpeitamme, kertoo Penina Blankett ympäristöministeriöstä.

Pyöriäinen on ainoa valaslaji, joka elää pysyvästi Suomen vesillä. Laji oli vielä 1900-luvun alussa tavallinen, mutta nykyisin se on etenkin metsästyksen, kalastusverkkojen ja ympäristömyrkkyjen jäljiltä hyvin harvinainen.

Pyöriäisen tunnistaa parhaiten matalasta, kolmiomaisesta selkäevästä, joka tulee näkyviin merestä pyöriäisen pintakäynnin aikana. Useimmiten pyöriäinen tekee veden pinnassa nopean pyörähdyksen, josta se on myös saanut suomenkielisen nimensä.

Eläimestä kannattaa ottaa kuvia ja videoita, joiden avulla asiantuntijoiden on helpompi arvioida myös epävarmoja havaintoja. Ympäristöministeriön sivuilta: www.ym.fi löytyy sähköinen lomake, jonka avulla voi ilmoittaa omista pyöriäishavainnoistaan.