SPV julkaisi tiistaina lausunnon Airiston veneonnettomuuden johdosta.

– Me SPV:ssä haluamme muistuttaa veneilyturvallisuuden tärkeydestä, mitä edesauttaa veneilijöille suunnattu koulutus. Veneilijän tulee turvata niin oma kuin muidenkin vesilläliikkujien veneily. Jos lähtee vesille, tulee olla varmuus siitä, että venettä osaa hallita, SPV:n liittohallituksen puheenjohtaja Jan Jansson kertoo.

SPV korostaa, että Airiston veneturma oli traaginen:

– Se pysäyttää muistamaan, kuinka tärkeää on, että veneilijä osaa hallita venettänsä. Meri ei ole sama kuin maantie, vaan olosuhteilla on suuri merkitys. Aina pitää tähystää, seurata muuta vesiliikennettä ja navigoida. Väistämissääntöjen tunteminen on välttämätöntä, järjestö toteaa tiedotteessaan.

SPV huomauttaa, että vesiliikennelain viides pykälä tiivistää hyvin sen, mihin veneillessä pitää kiinnittää huomiota:

” Vesikulkuneuvon käyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta ja toimittava siten, ettei hän ilman pakottavaa syytä vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista vesillä eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa muille.”

SPV korostaa, että sen koulutusjärjestelmällä on iso merkitys veneilyturvallisuudessa.

– Koulutamme SPV:ssä seurojen kouluttajia, jotka kouluttavat puolestaan lajin harrastajia seuroissaan. SPV:n mahdollistaman kurssijärjestelmän kautta veneilijät saavat teoriaa ja käytännön koulutusta.