Syvyystietojen merkitsemistapa muuttuu asteittain tästä vuodesta lähtien. Uudistus alkaa Pohjanlahdelta tänä vuonna ja etenee kohti Suomenlahtea. Valmista tulee 2026 mennessä. Traficomin uudistuksessa myös sisävesien kartat uudistetaan, mutta sisävesillä syvyystietojen merkitsemistavan muutoksella ei ole käytännön merkitystä.

Ensimmäiset ”N2000-järjestelmään” perustuvat merikartat tulevat käyttöön jo tämän vuoden lopulla.

Käytännön huviveneilijän näkökulmasta uudistus näkyy siinä, että merikarttoihin merkityt vesiväylien nimellissyvyydet muuttuvat enintään 20 senttimetriä matalammiksi. Väylien ulkopuolella muutos voi olla isompi.

2002vedenkorkeus3

Uudistus etenee kartta-alue kerrallaan Pohjanlahdelta kohti Suomenlahden pohjukkaa ja sisävesiä.

Ajatuksena uudessa järjestelmässä on, että se huomioi entistä paremmin esimerkiksi länsirannikolla tapahtuvan maan kohoamisen vaikutuksen merikartan syvyystietoihin.

Traficomin mukaan uudistuksen perusteena on, että tulevaisuuden navigointimenetelmät, turvallinen merenkulku ja vesiväylien tehokas hyödyntäminen edellyttävät ajantasaisen ja harmonisoidun syvyysinformaation tuomista merikarttatuotteiden ja vesiväylien käyttäjille.

Uudistus harmonisoi myös Itämeren alueen valtioiden välisiä eroja syvyystietomerkinnöissä. Ruotsissa on jo käytössä järjestelmä, johon Suomi on vasta nyt siirtymässä.

Traficom toteuttaa uudistuksen yhteistyössä Väylän, Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Veden määrä ei väylällä luonnollisesti ole muuttumassa mihinkään uudistuksen myötä. Viisas veneilijä pitää joka tapauksessa vesillä liikkuessaan riittävän syvyysmarginaalin ja seuraa syvyystietoja myös veneen kaikuluotaimella.

2002vedenkorkeus

Kölin alla on sama määrä vettä kuin ennenkin, mutta keskisyvyys ilmoitetaan jatkossa eri tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa väylillä noin 20 senttimetrin "madallusta" entiseen, mutta väylien ulkopuolella vaikutus voi olla jopa 70 senttimetriä.

Muutos kuitenkin tarkoittaa, että etenkin matalilla väylillä veneilevän pitää uusien karttojen myötä tarkistaa entistä paremmin vedenkorkeustieto Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta tai merisäätä radiosta kuuntelemalla ennen reittisuunnitelman laatimista.

– Merialueilla veneilevän näkökulmasta uudistus tulee näkymään siinä, että matalaväylien nimelliskulkusyvyydet tulevat muuttumaan uusilla kartoilla. Käytännössä käytettävissä oleva vesisyvyys ei kuitenkaan muutu, mutta jatkossa huviveneilijöidenkin tulee ottaa huomioon ajantasainen vedenkorkeustieto aikaisempaa tarkemmin. Sisävesillä veneilevälle uudistus ei juuri tuo käytännön muutoksia, Traficomin tiiminvetäjä Janina Tapia Cotrino sanoo.

Vaikka väylillä muutos on maksimissaan 20 senttimetriä, voi se väylien ulkopuolella olla 30–50 senttimetriä ja paikoin jopa 70 senttimetriä.

Lue lisää uudistuksesta Traficomin verkkosivulta täältä