Vapaaehtoisille meripelastajille on kertynyt tähän mennessä 165 tehtävää enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, mikä merkitsee 23 prosentin kasvua vapaaehtoisten työmäärään. Ennätyksellisen kiireiseen hellekesään 2018 verrattuna kasvua on 12 prosenttia.

Tehtävistä 30 prosenttia on ollut kiireellisiä meripelastustehtäviä tai ensihoidon tai pelastustoimen tehtäviä. Loput ovat olleet vaativuudeltaan eriasteisia avunantotehtäviä.

– Erilaiset osaamattomuudesta johtuvat ongelmat, kuten köysi potkurissa tai polttoaineen loppuminen, ovat lisääntyneet. Tämä viittaa mielestäni siihen, että liikkeellä on aiempia kesiä enemmän kokemattomia veneilijöitä, sanoo Meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg.

Meripelastusseuran kiireisin toiminta-alue on edelliskesien tapaan ollut Suomenlahti, toisena Päijänne ja Kokemäenjoen vesistöalue. 

Pelastusmiehistöt koulutetaan, alukset miehitetään ja tehtävät suoritetaan kokonaan vapaaehtoisvoimin.

www.meripelasus.fi