Ensi vuonna kausi alkaa jälleen kaikilla toiminta-alueilla viimeistään toukokuussa.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n toiminta-alueet ovat Saaristomeri, Pohjanlahti, Saimaa, Päijänne, Pirkanmaa ja Itäinen Suomenlahti. Roope-palvelupisteitä alueilla on lähes 200.

Saaristomeren, Pohjanlahden, Pirkanmaan ja Itäisen Suomenlahden aluepäällikkö Katriina Murto kertoo kauden sujuneen alueilla hyvin, vaikka alkukaudesta olikin ongelmia erityisesti Saaristomerellä kelluvien imutyhjennyslaitteiden toimintavarmuuden kanssa. Ongelmat saatiin kuitenkin kesän aikana ratkaistua ja yhteensä koko rannikolta kerättiin septijätettä lähes 100 m³.

– Tällä kaudella sijoitimme myös uudet imutyhjennyslaitteet Jurmoon ja Tammisaaren Byxholmeniin. Ne ovat olleet suosittuja ja tulleet tarpeeseen, sillä näiden vilkkaiden veneilyreittien varrella ei ole ennen ollut imutyhjennysmahdollisuutta, Murto kertoo.

Uutta viime kaudella oli myös muovinkeräyskokeilu Saaristomerellä ja Pohjanlahdella muutamissa Roope-palvelupisteissä. Pohjanlahdella kerättiin myös ensimmäistä kautta biojätettä, Saaristomerellä biojätteen keräys aloitettiin jo vuonna 2018 SaaRa-projektin puitteissa.

Saimaalla alusrikko varjosti kautta

PSS ry:n Järvi-Suomen aluepäällikkö Eeva Taimisto kertoo, että Saimaalla Vuoksen vesistöalueella huoltokausi sujui huoltomiesten ja yhteistyöseurojen toimesta hyvin. Huoltoalus Roope-Saimaan viat ja rikot toivat puolestaan haasteita kauteen ja potkuririkosta johtuen alus oli telakalla neljä viikkoa.

– Haluamme kiittää kaikkia henkilöitä, jotka ovat tehneet huoltotöitä retkisatamissa, suuri kiitos heille. Roope-Saimaan telakoinnin ajan miehistömme pystyi valitettavasti tekemään vain akuutit huoltotyöt. Onneksi se sattui kuitenkin vilkkaimman sesongin päätyttyä ja loppukausi sujui suunnitellusti. Ensi kaudeksi Saimaalle valmistuukin ensimmäinen uusi huoltoalus, Taimisto kertoo.

Syksyn viimeisinä töinä Ruhonsaareen ja Rokansaareen vietiin lastenhuussit, jotka ovat ensi kaudella käyttövalmiina pienille retkeilijöille.

Päijänteellä huoltokausi meni hyvin. Alueella tehtiin paljon korjaustöitä retkisatamissa.

– Kunnostimme Päijänteen Virkistysalueyhdistyksen retkisatamarakenteita, muun muassa Kalasaaren saunan sisäpinnat uudistettiin, Taimisto kertoo.

Polttopuuhuolto on merkittävä osa perustyötä Järvi-Suomessa. Polttopuurankaa ajettiin Saimaalla ja Päijänteellä saariin kauden aikana reilut 250 m³.