Harjoitukseen osallistui useita merivartioston ja pelastuslaitoksen veneyksiköitä Porista ja Raumalta. Harjoituksen johtoaluksena toimi VL Uisko, joka vastasi harjoituksen järjestämisestä ja öljyntorjuntatoimenpiteiden johtamisesta yhteistyössä Länsi-Suomen merivartioston johtokeskuksen kanssa.

Harjoituksen ensimmäisenä päivänä osallistujat perehtyivät öljynnuottauksen periaatteisiin sekä valmistelivat tarvittavan öljyntorjuntakaluston Mäntyluodon sataman öljyntorjuntavarastossa. Seuraavan päivän nuottausharjoitusta varten mereen laskettiin kaksi kahdensadan metrin raskasta öljypuomia.

Nuottaus on öljynkeräystoimenpide, jossa kahden veneyksikön vetämät puomit muodostavat suuren noin 200 metriä halkaisijaltaan olevan suppilon, joka kokoaa veden pinnassa olevan öljyn sen perälle.

Nuotan perälle kerääntynyt öljy kulkee poijujen välisestä portista sen takana kulkevaan öljynkeräyskykyiseen alusyksikköön. Öljyä merestä keräävä alus on varustettu öljypuomein, jotka ohjaavat nuotasta tulevan öljyisen veden aluksen harjakeräimiin, jotka erottavat öljyn veden pinnasta ja ohjaavat sen aluksen keräystankkeihin.

Nuottauksen etuna on suuremman merialueen puhdistuminen yhdellä ajolinjalla sekä keräyksen helpottuminen öljyn kerääntyessä suuremmaksi pitoisuudeksi keräysyksikön harjaksiin.

Öljyntorjunta on sääolosuhteille ja merenkäynnille altista toimintaa. Liian kova aallokko estää öljynkeräyslaitteiston käytön sekä nuottaamisen. Myös meressä oleva öljylautta saattaa sekoittua kovassa merenkäynnissä.

Harjoitusajankohtana sää ja merenkäynti Porin alueella eivät aiheuttaneet harjoitukselle haittaa tai viivästyksiä.