Ålandsbankenin Itämeriprojekti tukee Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -rantojensiivousohjelmaa 90 000 euron rahoituksella. Summa jakaantuu kolmelle vuodelle, ja se mahdollistaa ohjelman jatkumisen ja kehittämisen.

– On upeaa miten sinnikäs ja periksiantamaton työ Suomen vesistöjen hyväksi palkitaan jatkuvuudella. Tämän rahoituksen turvin pystymme jatkamaan Siisti Biitsi -ohjelman kehitystä yhä vahvemmin ympäristökasvatukselliseen suuntaan ja kehittämään toimintaamme yhdessä koulujen kanssa. Palkinnon avulla pystymme myös aktiivisemmin hakemaan uusia teknisiä ratkaisuja, joiden avulla pystymme tuomaan Siisti Biitsin vahvemmin kiinni nykyaikaan. Ålandsbanken oli mukana mahdollistamassa Siisti Biitsin käynnistämisen vuonna 2014, joten on hienoa ja luontevaa, että saamme jatkaa yhdessä työtä puhtaampien rantojen puolesta, kertoo Siisti Biitsi -ohjelman projektikoordinaattori Julia Jännäri.

Kansalaisille suunnattu Siisti Biitsi -rantojensiivousohjelma aloittaa tänä keväänä jo kuudennen toimintavuotensa. Ohjelman tarkoituksena on siivota rantoja kansalaisten voimin, herättää kiinnostusta rantojen roskaisuustilanteeseen, kerätä tietoa rantojen roskaisuudesta ja mahdollistaa konkreettisen ympäristötyön ja hauskan ulkoilupäivän yhdistäminen.

Siisti Biitsi -ohjelmaan voi osallistua kuka vain järjestämällä omat siivoutalkoot millä tahansa meren, joen tai järven rannalla. Talkoot ilmoitetaan Siisti Biitsi -sivustolle,  jossa talkoolaiset voivat ladata myös rantaroskalomakkeen raportointia varten.

50-vuotisjuhlavuottaan viettävä PSS ja turkulainen orkesteri SUMU Big Band järjestävät hyväntekeväisyysillan Kårenilla 30. maaliskuuta klo 18. Nauti Saaristo Siistiksi -tapahtuman tuotto käytetään PSS:n työn tukemiseksi Suomen vesistöalueilla.

– Viime aikoina on saanut kauhun sekaisin tuntein seurata mediasta, miten roskaisia maailman meret ovat ja miten huonossa kunnossa helposti haavoittuva Itämeri paikoin on. Koska nämä molemmat johtuvat ihmisten toiminnasta, on meidän velvollisuutemme pyrkiä myös korjaamaan tilannetta, kertoo SUMU Big Bandia hyväntekeväisyysillassa johtava Rami Koskinen.

www.pidasaaristosiistina.fi