Valtteri Simola, 45, on ollut Lahden Järvipelastajien jäsen vuodesta 1995 ja toimi yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 2006–2010. Meripelastusseuran hallituksen jäsen hän on ollut vuodesta 2009. Simola toimii hallitusammattilaisena, toiminnanjohtajana, useiden säätiöiden asiamiehenä sekä yrittäjänä.

Simola on Meripelastusseuran historian ensimmäinen sisävesialueelta tuleva puheenjohtaja. Meripelastusseuran toiminnan tärkeimpinä haasteina Simola pitää rahoituspohjan laajentamista ja uusien vapaaehtoisten rekrytointia.

"130 pelastusalusta ympäri Suomen on pystyttävä pitämään lähtövalmiudessa, Siihen tarvitaan molempia", Simola näkee.

"Rahoituspohjan laajentaminen on välttämätöntä, jotta pysymme teknologian kehityksessä mukana. Nykyinen venetekniikan käyttöikä on 10–15 vuotta kun se aikaisemmin saattoi olla 20–30 vuotta", Simola kertoo.

Meripelastusseuran yleiskokous valitsi myös seuran valtuuston kaudelle 2019–2021. Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Esa Hirvonen Savonlinnasta ja varapuheenjohtajaksi Heikki Wichmann Kirkkonummelta.

www.meripelastus.fi