Kesäkuun hyvin lämmin ajanjakso on aikaistanut sinilevän esiintymistä järvillä, ja lämpimän sään jatkuessa sinilevien pintaesiintymät voivat lähipäivinä edelleen runsastua. Suurimmassa osassa maata sinilevätilanne on kuitenkin toistaiseksi ajankohdalle tyypillinen.

Järvissä pintavesien lämpötilat ovat poikkeuksellisen lämpimän jakson seurauksena ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa 3–6 astetta lämpimämpiä. Etelä- ja Keski-Suomessa pintalämpötilat ovat monissa järvissä 18–24 astetta 

Suomen etelä- ja lounaisrannikolla on paikoin havaittu hieman sinilevää. Suomenlahden ja Saaristomeren rannikolla on myös ollut yksittäisiä paikallisia runsaita sinileväesiintymiä. 

Avoimella keskisellä Suomenlahdella on havaittu sinilevän pintakukintaa, laajoja tai runsaita lauttoja ei sen sijaan ole esiintynyt. Niin avomerellä kuin rannoillakin esiintyy edelleen myös paikoin runsaasti männyn siitepölyä, joka veden pinnalla näyttää erehdyttävästi sinilevältä. 

Sääolosuhteet vaikuttavat suuresti sinilevien runsastumiseen, joten tyynellä säällä ja veden lämmetessä paikallinen sinileväkukinta voi kehittyä suhteellisen nopeastikin. 

Merivesi on kesäisten säiden myötä lämmennyt nopeasti. Meriveden lämpötila vaihtelee nyt Suomea ympäröivillä merialueilla 9 ja 20 asteen välillä. 

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissäjokaisella on mahdollisuus perustaa oma havaintopaikka ja tallentaa sille levähavaintoja järviltä ja rannikkoalueilta. Myös yksittäisiä havaintoja voi lähettää eri vesistöillä liikkuessaan Havaintolähetti-sovelluksen avulla. 

www.syke.fi