Sinileväkukintojen riski on Suomen merialueilla viime vuoden tapaan huomattava tai kohtalainen, mutta lopullisen tilanteen ratkaisee kesän sää. Näin kertoo Suomen ympäristökeskus (SYKE), joka julkaisi kesän ensimmäisen sinilevätiedotteensa 4. kesäkuuta.

Merialueilla on havaittu jo paikoin sinilevää, mutta järvillä ei juurikaan. Suomen merialueilla vallitsee tavanomainen alkukesän tilanne, eli runsaita ja laajoja sinileväkukintoja ei vielä esiinny. Sinilevää on havaittu paikoin Suomen eteläisellä ja lounaisella rannikolla sekä avoimella Suomenlahdella.

– Myös sinilevältä erehdyttävästi näyttävää männyn siitepölyä saattaa paikoin olla havaittavissa. Jos siitepölyä on vedessä, on sitä yleensä myös kuivalla maalla esimerkiksi laitureilla ja puutarhakalusteilla, kertoo tutkija Heidi Hällfors Suomen ympäristökeskuksesta.

Suomen lähialueiden sinileväkukintojen riskiarvio perustuu edeltävänä talvena mitattuihin leville käyttökelpoisen typen ja fosforin määriin.

Levätilanteen kehitys

Sinileväkukinta alkaa yleensä aikaisintaan juhannuksen jälkeen. Kukinnan huippu on Suomen merialueella yleensä heinäkuussa ja elokuun alussa. Levälauttoja voi havaita vielä pitkälle syksyyn, mutta laajemmat kukinnat ovat silloin yleensä jo ohi.

Viime talven sateisuus ja leutous aiheuttivat normaalia voimakkaamman ravinnekuormituksen jokivesistä rannikollemme. Ravinnekuormitus lisää Itämeren rehevöitymistä ja siten pitkällä tähtäimellä myös sinilevien massaesiintymisiä.

On hyvä muistaa, että sinilevien runsaus voi vaihdella pienelläkin alueella paljon. Rannikolla ja saaristossa virtausolot voivat kasata sinileviä ja paikalliset ravinnelähteet voivat aiheuttaa leväkukintaa etenkin pitkän tyynen ja lämpimän jakson aikana. Lisäksi tuuli voi kuljettaa sinilevää rantoihin.

Tiedotteita syytä seurata

Itämeren sinilevät voivat muodostaa erilaisia myrkkyjä ja ihoa ärsyttäviä aineita. Runsaaseen sinilevään on aina syytä suhtautua varoen. SYKEn tiedotteita sekä Ilmatieteen laitoksen ja Forecan leväuutisointia kannattaa seurata pitkin kesää.

– Kesäkuun alussa annettu riskiennuste on muistutus potentiaalisista sinileväkukinta-alueista, mutta yksityiskohtaisemman kuvan levätilanteesta saa viikkotiedotteista ja omin silmin, toteaa ryhmäpäällikkö Harri Kuosa Suomen ympäristökeskuksesta.

www.syke.fi