Hylyt sijaitsevat Ahvenanmaan maakunnan puolella ja ne on listattu Ahvenanmaan maakunnan öljyntorjuntasuunnitelmassa ongelmahylyiksi. Nyt toteutetun kartoituksen tavoitteena oli selvittää hylkyjen kuntoa ja asentoa merenpohjalla, sekä ottaa vesi- ja sedimenttinäytteitä hylkyjen lähiympäristöstä.

Hylyt myös kuvattiin sukeltajien voimin, ja kuvista laaditaan 3D-mallit. SYKE selvittää aineiston pohjalta mahdollisuutta poistaa alusten polttoainetankeissa oleva öljy. Tutkimusretkellä mukana olleet Ilmatieteen laitoksen tutkijat mittasivat myös alueen hiilivetytaustapitoisuuksia ja osallistuivat virtausolosuhteiden määrittämiseen tulevaa mahdollista öljynpoisto-operaatiota varten.

Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelman 2019–2023 tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä.

Lue lisää täältä