Risteilyaluksen räjähdys johtaa tulipaloon, jota laivan miehistö yrittää sammuttaa. Ihmisiä loukkaantuu räjähdyksessä, jotkut heistä vakavasti. Aluksen avunpyynnön vastaanottaa meripelastuskeskus (MRCC) Turku, jonka vastuualueella alus sijaitsee.

Kyseessä on kansainvälinen meripelastusharjoitus ”Polaris 2019”, jossa harjoitellaan arktisella alueella tapahtuvaa suurta ja erittäin vaativaa meripelastus- ja massapelastustehtävää.

Koska harjoitusskenaariossa onnettomuuslaivan sijainti on etäisellä arktisella alueella, eikä lähistöllä ole ilma- tai merialuksia, MRCC Turku pyytää apua muilta arktisen alueen viranomaistoimijoilta.

Harjoituksen seuraavassa vaiheessa lentotoiminnan koordinaattori ja onnettomuuspaikanjohtaja alkavat toteuttaa meripelastussuunnitelmaa. Näin alkaa harjoituksen pääosa, jossa keskitytään onnettomuusaluksella ja pelastuslautoissa olevien ihmisten evakuointiin.

SPR perustaa evakuointikeskuksen

Suomen Punainen Risti osallistuu harjoitukseen pystyttämällä evakuointikeskuksen Susiluodon merivartioasemalle.

Evakuointikeskuksessa pidetään huolta pelastettujen perustarpeista: tarjotaan suojaa, ruokaa, tarvittava vaatetus sekä varmistetaan pelastettujen turvallinen olo niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Myös yhteys pelastettujen omaisiin otetaan heidän kauttaan.

Suomen Punainen Risti on kutsunut harjoitukseen muita arktisen alueen ja Baltian maiden Punaisten Ristien edustajia seuraamaan Suomessa tapahtuvaa viranomaisten ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä.

6 laivaa, 3 helikopteria ja 2 valvontakonetta

Polaris 2019 -meripelastusoperaatioon osallistuu kuusi laivaa, kolme helikopteria ja kaksi valvontalentokonetta. Suomen lisäksi harjoitukseen tulee kalustoa Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista ja Venäjältä.

Osallistuvat yksiköt kykenevät suorittamaan muun muassa etsintä- ja meripelastustehtäviä, palonsammutusta ja ympäristöonnettomuuksien torjuntaa.

Harjoituksen laivakalustoon kuuluvat: ulkovartiolaiva Turva (Suomi), merivartiolaiva Nordkapp (Norja), merivartiolaiva Nadezhnyi (Venäjä), monitoimialus KBV 202 (Ruotsi), sekä öljyntorjunta-alus Halli (Suomi) ja miinalautta Pansio (Suomi).

Harjoitukseen osallistuu lisäksi Rajavartiolaitoksen H215-meripelastushelikopteri (Suomi), puolustusvoimien NH90-kuljetushelikopteri (Suomi) ja NH90-helikopteri (Norja).

Kyseiset helikopterit pystyvät suorittamaan monia erilaisia tehtäviä, kuten meripelastusta, etsintää, evakuointia ja palonsammutusta.

Harjoitukseen osallistuvat valvontalentokoneet Dash-8 (Islanti) ja Challenger CL-604 (Tanska) kykenevät tuottamaan tilannekuvaa onnettomuusalueelta ja suorittamaan etsintä- ja tunnistustehtäviä.

Lue lisää harjoituksesta täältä.

(Artikkelia päivitetty 3.4. klo 15.00: Lisätty linkki Rajavartiolaitoksen Youtube-videoon harjoituksesta)