Rajavartiolaitos on testannut drooneja Suomenlahden merivartioston ulkovartiolaiva Turvalla loppukesän ja syksyn ajan. Rajavartiolaitos tiedotti testeistä perjantaina.

Turvalla on testattu tänä vuonna loppukesän ja syksyn aikana kahta erilaista miehittämätöntä ilma-alusta: itävaltalaisen Schiebelin Camcopter S-100 -pienoiskopteria ja amerikkalaista Insitu Scan Eagle -lennokkia.

Molemmat laitteet lensivät samanlaisen testiohjelman, johon sisältyi muun muassa kohteiden paikantamista ja tunnistamista, valvontatehtäviä ja yölento. Testialustat rakennettiin nimenomaan Turvalle, jotta ilma-aluksia pystytään lennättämään mereltä ja keräämään kokemusta niiden lennättämisestä laivalta.

Klikkaamalla artikkelin aloituskuvaa, voi tutustua valmistajan tekemään Camcopter S-100:n esittelyvideoon. Videossa kopteria testataan Norjassa meripelastus- ja valvontatehtävissä.

Video Insitu Scan Eagle -lennokista löytyy artikkelin lopusta. Videossa drooni laukaistaan Kanadan laivaston aluksen kannelta merelle. Videossa näytetään myös, miten drooni napataan takaisin aluksen kyytiin.

Tehostaa valvontaa ja tiedonsaantia

Rajavartiolaitoksen mukaan kokemukset testeistä ovat rohkaisevia. Turvan päällikkö, komentajakapteeni Sami Romanov pitää miehittämättömän ilma-aluksen erityisenä etuna sitä, että sen avulla valvonta merellä ulottuu visuaalisen ja tutkahorisontin taakse tehokkaalla ja nopealla tavalla ilman, että tehtävään lähetettäisiin ensimmäiseksi helikopteri, laiva tai vene.

– Operatiivisen yksikön, kuten Turvan, tehtävien näkökulmasta miehittämättömän ilma-aluksen käyttö parantaisi tiedonsaantia erilaisissa rajavalvonta-, tunnistus- ja meripelastustehtävissä. Testeissä olemme kokeilleet mallia, jossa ilma-alus lähetetään lennolle Turvalta ja vastaanotetaan takaisin tänne, Romanov kertoo.

Lentojen aikana ilma-alukset ovat lähettäneet kuvaa Suomenlahden merivartioston johtokeskukseen Rajavartiolaitoksen sekä muiden viranomaisten käyttöön.

– Miehittämättömän ilma-aluksen käyttö voisi tukea merkittävällä tavalla tilannekuvaa ja päätöksentekoa johtokeskuksessa ja operatiivisissa yksiköissä, Romanov sanoo.

Testijaksoilla laitteiden käyttö on kuitenkin sitonut henkilökuntaa Turvalla. Romanovin mukaan olisikin hyvä selvittää lisää toimintamallia, jossa laitteet lähetettäisiin ja vastaanotettaisiin lennolta Turvalla, mutta itse lennättäminen hoidettaisiin johtokeskuksesta, joka laitteen välittämää tietoa yleensä ensikädessä tarvitsee.

Drooni on vain apuväline

Romanov lisää, että erilaiset uudet tekniset järjestelmät ovat lopulta vain työkaluja. Miehittämättömiä ilma-aluksia voidaan hyödyntää esimerkiksi meripelastustehtävissä paikantamiseen, mutta lopulta varsinaiseen pelastustyöhön tarvitaan ihmisiä.

– Valvontatehtävissä miehittämättömät ilma-alukset siis tuovat kyllä joustavuutta ja vähentävät ihmisten työmäärää, mutta eivät poista ihmistyövoiman tarvetta, Romanov sanoo.

Drooneja on tutkittu ”Valvonta 2” - projektissa yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen, Liikenne- ja viestintäviraston, maa- ja metsätalousministeriön, Merivoimien, Suomen ympäristökeskuksen, Tullin sekä Väyläviraston kanssa.

Loppusyksyn ja tulevan talven aikana Valvonta 2 -projektissa kartoitetaan lisää miehittämättömiä ilma-aluksia, joita mahdollisesti testataan. Tavoitteena on järjestää kolmas testausjakso kesällä 2020.

Tutustu lennokkeihin klikkaamalla alla olevia videolinkkejä. Vasemmanpuoleisessa videossa esitellään Insitu Scan Eagle -lennokkia Kanadan merivoimissa. Oikeanpuoleisessa videossa testataan Camcopter S-100 -pienoishelikopteria norjalaisella merivartioaluksella.