Meripelastusseuran vapaaehtoiset miehistöt auttoivat heinäkuun loppuun mennessä 2 788 vesilläliikkujaa.

Kaikkiaan vapaaehtoiset meripelastajat ovat suorittaneet 1 202 eriasteista pelastus- ja avunantotehtävää.

Säiden vaihtelut vaikuttivat tehtävämääriin. Viileillä säillä oli suhteessa eniten tehtäviä Suomenlahdella, helteillä järvialueiden ja Saaristomeren tehtävämäärät kasvoivat.

Meripelastusseuran vilkkain toiminta-alue oli Suomenlahti, jossa heinäkuun loppuun mennessä suoritettiin kolmannes (32 %) koko maan tehtävistä. Päijänteen ja Kokemäenjoen vesistöalueilla on hoidettu 22 % ja Saimaalla 21 % tehtävistä. Saaristomerelle tehtäviä on kertynyt 17 % kokonaismäärästä. Pohjanlahden osuus on ollut 8 %.

Kiireellisiin meripelastustehtäviin vapaaehtoiset hälytettiin 241 kertaa: näissä on pelastettu 11 alusta ja 6 henkeä todennäköiseltä menehtymiseltä. Meripelastustehtävät sisälsivät etsintöjä, sairaankuljetus- ja ensivastetehtäviä, palonsammutusta sekä vaativuudeltaan eriasteisista avunanto- ja vahingontorjuntatehtäviä.

Avuntarpeessa vesillä on useimmiten alle 15-metrinen moottorivoimalla kulkeva huvivene. Useimmissa tapauksissa veneilijä on joutunut pulaan teknisen vian, aluksen huollon laiminlyönnin taikka merimiestaidollisen virheen vuoksi.

Lue lisää meripelastajien tiedotteesta