Varsinais-Suomen pelastuslaitos järjestää öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmansa mukaisesti lajissaan kolmannen öljyntorjunnan puomitus- ja logistiikkaharjoituksen Saaristomerellä 6.–7.9.2019. Kyseessä on vuosittainen harjoitus. Harjoitusalueena on Nauvon Pärnäisten lähivesialue ja päätukikohtana Pärnäisten merivartioaseman satamat ja öljyntorjuntavarasto.

Aiemmat vastaavat öljyntorjuntaharjoitukset ovat olleet vuonna 2016 Kustavin merialueella ja vuonna 2017 Vepsän merialueella.

Tämänkertainen harjoitus on kaksipäiväinen. Harjoituksen valmisteleva osio on perjantaina 6. syyskuuta. Tällöin kerrataan uusien merikonttien käyttöä, joihin puomikalusto on sijoitettuna. Myös puomien liitännät ja yhteensopivuus sekä ankkuroinnit varmistetaan. Alukset lastataan valmiiksi seuraavan päivän koitosta varten. Lisäksi testataan uudet puominnostolaitteet, joilla öljyntorjunnan rajoituspuomit saadaan nostettua merestä aluksen kannelle ja siitä takaisin merikontteihin.

Harjoituksen käytännön osuus on lauantaina 7. syyskuuta, mutta mikäli sää on harjoitukselle liian tuulinen, jatkuu harjoitus sunnuntaina 8. syyskuuta.

Harjoituksesta ei ole haittaa laivaliikenteelle, mutta alueen pienveneliikenne harjoituskohdassa estyy lyhyeksi ajaksi. Korppoon lossin puoleista vesialuetta välillä Svartholm–Södholmarna pitäisi siksi välttää.

Pelastuslaitoksen alukset ohjaavat tarvittaessa vesiliikennettä. Kohdassa ei kuitenkaan ole virallista veneväylää.

Öljyntorjuntaharjoitukseen osallistuu itäisen merialueen vpk-laisia sekä myös päätoimista henkilöstöä. Johtoaluksena ”Saame 2019” -harjoituksessa toimii ”Turku Meri 11” ja harjoituksen johtajana palopäällikkö Jukka Marjunen.

Harjoitukseen osallistuvat alukset Kemiön, Houtskarin, Korppoon, Taivassalon ja Nauvon vapaaehtoisista palokunnista. Vakinaisen henkilöstön miehittämät alukset tulevat Turun, Kaarinan, Uudenkaupungin sekä Paraisten paloasemilta. Huoltosatamana harjoituksessa toimii Korpoströmin satama, jossa alukset yöpyvät.

Pelastuslaitoksen tekninen osasto hoitaa öljypuomikaluston maakuljetuksen. Puomitustehtävä merellä hoituu palomestari Riku Koskisen komennossa. Koskinen toimii johtoaluksessa ja komentaa pelastuslaitoksen yksiköitä.