Työ- ja elinkeinoministeriön keväällä 2018 teettämän selvityksen mukaan jo kesälomakauden kahden viikon siirto myöhemmäksi tukisi kotimaan matkailua, sillä kesäkuun säät ovat Suomessa epävarmoja ja tuolloin lomamatkat suuntautuvat tyypillisesti ulkomaille. 

Lomasesongin lykkäys kohti elokuuta toisi matkailualalle 1 300 henkilötyövuotta lisää ja parantaisi matkailijoiden ja siten myös veneilijöiden palveluja erityisesti elokuussa. Matkailualan mukaan positiiviset vaikutukset olisivat vieläkin suuremmat, jos kesälomia siirrettäisiin alkamaan vasta juhannuksesta ja päättymään elokuun lopussa.

"Finnboatin kanta onkin, että hallituksen tulisi käynnistää kokonaisvaltainen selvitys koulujen kesälomien siirtämisen vaikutuksista sekä koulutukseen ja kansantalouteen", Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo sanoo.

"Viime kesänäkin nähtiin, miten Suomen nykyisellään aivan liian lyhyt matkailukausi on armottoman haastava vierassatamien yrittäjille. Ei ole yllätys, että jäsenkyselyssämme peräti 91 prosenttia jäsenistä kannatti kesälomien siirtoa eteenpäin", Pajusalo kertoo.

Finnboatissa uskotaan, että lomien siirto ja kotimaan kesämatkailun piristyminen vahvistaisi myös venealan asemaa merkittävänä työllistäjänä. Suoraan alan yrityksissä työskentelee 3 500 henkilöä ja työllisyysvaikutus on kaikkiaan 4 000–6 000 henkilöä. Muista Pohjoismaista poiketen Suomessa on vahvaa omaa veneteollisuutta, jonka kokonaistuotannosta viennin osuus oli viime vuonna peräti 73 prosenttia.

www.finnboat.fi

www.suomiveneilee.fi