Vaikka julkisuudessa korostui viime vuonna merialueilla tapahtuneet veneilyturmat, kuten kahden hengen vaatinut Airiston veneturma elokuun alussa, on totuus veneilyonnettomuuksien takana toinen. Veneilyonnettomuudet tapahtuivat harvoin aktiiviveneilijöille tai merellä. Viime vuonna vain kolmasosa kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tapahtui meri- tai rannikkoalueilla.

Onnettomuustilastoissa toistui tuttu kaava pienestä veneestä, iäkkäästä miehestä ja järvimökin rannasta. Onnettomuus sattui useimmiten pienelle perämoottoriveneelle tai soutuveneelle. Onnettomuudet tapahtuivat pääosin suojaisilla järvialueilla.

pic 6 4659264 k4455055 1200

Viime vuoden kuolemaan johtaneista veneilyonnettomuuksista otsikoihin nousi Airiston turma elokuussa, jossa kaksi kuoli. Airiston turma oli kuitenkin epätyypillinen veneilyonnettomuus. Kuva: Rajavartiolaitos

Sisävesialueet korostuivat tilastoissa voimakkaasti. Sisävesialueiden veneilyonnettomuuksissa kuoli viime vuonna 29 ihmistä, eli noin 67 prosenttia kaikista veneilyonnettomuuksissa kuolleista. Merialueilla veneilyonnettomuuksissa kuoli 14 ihmistä, eli noin 33 prosenttia kokonaismäärästä.

Merialueilla eniten veneilyonnettomuuskuolemia tapahtui Saaristomerellä, eli yhteensä seitsemän. Pohjanlahdella tapahtumia kirjattiin neljä, Suomenlahdella kolme.

Suuret ikäuokat yliedustettuina

Veneilyonnettomuuksissa kuoli ennakkotilastojen mukaan yleensä yli 55-vuotias mies.  Kuolleista yli 55-vuotiaita oli yhteenssä 32, eli 74 prosenttia kaikista uhreista. Alle 15-vuotiaita kuoli veneilyonnettomuuksisssa yksi. 15–24-vuotiaita menehtyi yksi, samoin 25–34-vuotiaita. 35–44-vuotiaita kuoli kaksi.

Viime vuonna kaikissa ikäluokissa veneilyonnettomuudessa menehtynyt oli sukupuoleltaan mies.

Tyypillinen vesiliikenneonnettomuus oli pienen moottori- tai soutuveneen kaatuminen tai kallistuminen. Yleisin onnettomuuden syy oli veneilijän toimintavirhe, eli esimerkiksi nouseminen seisomaan veneen laidalle, ohjauksen virheliike tai veneen ohjaaminen kiville.

Viime vuosikymmenellä veneilyonnettomuuksissa menehtyneiden määrät ovat vaihdelleet vuoden 2010 hellekesän 65 menehtyneen ja vuoden 2017 kesän 36 menehtyneen välillä.

Vuoden 2019 vesiliikenneonnettomuustilaston voi kokonaisuudessaan lukea täältä.

Aiemmin aiheesta Totalvene.fi -uutissivustolla:

51 kuoli vesillä viime vuonna (9.3.2019)