Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilaamat syvyysmittaukset mahdollistavat turvallisemman veneilyn Vuoksen vesistössä tulevaisuudessa. Osittain lentokoneesta käsin tehtävä mittaustapa vähentää rannan asukkaille mittaustyöstä aiheutuvaa haittaa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom uudistaa ja kehittää Vuoksen vesistön merikarttojen tietoja lisätäkseen veneilyn turvallisuutta. Merikarttojen tietojen päivittäminen vaatii syvyysmittausten tekemistä Savonlinnan – Rantasalmen – Joroisten – Varkauden – Oravin sekä Oravin – Pilpan kanavan välisillä alueilla.

Mittauksia tehdään avovesikausina 2019 ja 2020, ja ne toteuttaa viraston tilauksesta IIC Technologies Ltd.

Osa mittaustyötä tehdään laserkeilaamalla lentokoneesta käsin. Näin vähennetään tarvetta liikkua mittausveneillä rannan läheisyydessä. Lentokone lentää ennalta suunniteltua edestakaista lentolinjastoa noudattaen noin 300– 500 metrin korkeudella. Matalan lentokorkeuden vuoksi voi aiheutua hetkellistä meluhaittaa.

Työssä pyritään ottamaan huomioon ranta-asutus ja aiheuttamaan mahdollisimman vähän häiriötä asukkaille.

Muista väistää!

Mittausveneet ajavat ennalta suunnitellun linjaston mukaisesti, ja siksi niiden mahdollisuus väistää muuta vesiliikennettä on rajoitettu. Vesilläliikkujia pyydetään huomioimaan mittaustyö ja väistämään mittauksia suorittavia aluksia.

Mittaustöistä varoittaa veneen mastossa vilkkuva valkoinen valo sekä rajoitetun ohjailukyvyn päivämerkit ja merkkivalot.

Vesilläliikkujiapyydetään lisäksi välttämään liikkumista mittauksia suorittavien alusten läheisyydessä ja voimakkaan aallokon aiheuttamista.

Kalastajia pyydetään merkitsemään pyydyksensä näkyvästi ja asianmukaisesti molemminpuolisten vahinkojen välttämiseksi.
Lisätietoja luotaustyöstä löytyy Traficomin verkkosivuilta