Vuoden 2019 aikana merivartioston meripelastustoimien tehtävämäärät laskivat kokonaisuudessaan 11 prosenttia. Tehtävämäärien laskulle ei merivartioston mukaan ole olemassa yhtä selittävää syytä.

Meripelastustehtävien määrä Suomenlahdella oli kokonaisuudessaan 716. Merellisten avustustehtävien määrä oli 89. Kaikkiin merellisiin hätätilanteisiin kyettiin reagoimaan viivytyksettä.

Meripelastustehtävien taustalla oli useimmiten inhimillisiä tekijöitä, kuten merimiestaidollisia virheitä, sairaskohtauksia tai tapaturmia. Myös tekniset syyt ja erilaiset ympäristötekijät aiheuttivat meripelastustehtäviä.

Uutena ilmiönä ”täsmänauttiminen”

Merivartioston mukaan veneilyturvallisuustilanne Suomenlahden merialueella pysyi hyvällä tasolla, eikä huolestuttavia ilmiöitä havaittu, pois lukien niin sanottu alkoholin ”täsmänauttiminen”.

Tällä uudissanalla merivartiosto tarkoittaa ilmiötä, jossa veneen kippari veneilee pitäen promillemääränsä aivan rangaistavuuden rajamailla (alle yhdessä promillessa).

Vuoden 2019 aikana meripelastustoimen kehittämisessä Suomenlahden merivartioston toiminnan painopiste oli suuronnettomuuksiin ja monialaonnettomuuksiin varautumisessa ja niiden hallinnassa sekä meripelastukseen liittyvien yhteisten toimintamallien kehittämisessä.

Yksi merkittävämmistä muutoksista merivartioston toimintaympäristössä oli avomerialueella tapahtuvien alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan johtovastuun siirtyminen Rajavartiolaitokselle vuoden 2019 alusta alkaen. Aiemmin johtovastuu oli ollut Suomen ympäristökeskuksella eli Sykellä.

Yksi viime vuoden vakavimmista onnettomuuksista sattui 31.8.2019, jolloin 38-jalkainen Princess-mallinen moottorivene joutui Helsingin edustalla merihätään tulipalon takia ja lopulta upposi. Onnettomuus ei onneksi johtanut ihmishenkien menettämiseen.

Lue lisää Suomenlahden merivartioston vuosiraportista täältä