1. Rekisterinpitäjä

Total Websites Oy
Vattuniemenkatu 3
00210 Helsinki

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Kari Lallukka puh. 0400 408 740

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelusta sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. vastataan viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Total Website Oy / Totalvene.fi uutiskirje-, asiakas- ja osoiterekisteri.

4. Rekisterissä olevien tietojen tarkoitus

Total Websites Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Käsittelyn tarkoituksena on joko sähköisen uutiskirjeen asiakasrekisterin ylläpito ja/tai kaupallisen asiakassuhteen hoitaminen (jäljempänä "asiakkaat"), mihin kuuluu sekä uutiskirjeen tilaajien että kaupallisten asiakkaiden ja Total Websites Oy ja Totalvene.fi oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Total Websites Oy ja Totalvene.fi ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tai muun vastaavan mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Total Websites Oy ja Totalvene.fi viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Total Websites Oy:n kaupallisten asiakkaiden ja osoitteiden rekisteriä käytetään Total Websites Oy:n ja Totalvene.fi -markkinointipalvelujen, kuten ilmoitustilan, markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 • Yhteystiedot (mm. nimi, yhteystiedot, sähköposti, osoite, yritys, y-tunnus) esimerkiksi yhteydenottoa tai laskutusta varten
 • Asiakassuhteeseen liittyviä tietoa, esim. tilaukset, päättymistiedot ym.
 • Uutiskirjeen tilaajista nimi ja sähköpostiosoite sekä mahdollisesti erikseen kerättävät kiinnostuksen kohteet.

Arkaluonteisiksi katsottavien tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröitymisen tai muun vastaavan toiminnon, jossa asiakas jättää esimerkiksi sähköpostiosoitteensa, yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

Myös markkinointitoiminnassa saatetaan käyttää ulkopuolisia, kaupallisia rekistereitä, mutta tästä mainitaan aina erikseen esim. sähköisen uutiskirjeen yhteydessä.

Tietolähteinä voi toimia myös messut ja muut tapahtumat sekä julkiset verkkosivut ja verkkopalvelut, erityisesti koskien kaupallisia asiakkaita.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin pitäjä ei luovuta henkilötietoja ei luovuteta Total Websites Oy:n tai Total Websites Oy:lle toimivien ja palvelua ylläpitävien ja kehittävien tai palvelukokonaisuuden tuotantoon tai palvelujen analysointityöhön osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esimerkiksi väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Total Websites Oy voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso.
 • Total Websites Oy on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla yhteyttä Total Websites Oy:n.
 • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.
 • Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

  9. Sosiaalisen median liitännäiset ja muut ulkoiset palvelut

  Total Websites Oy:n Internet-sivustoilla voi olla linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä niin sanottuja sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä) tai sivuston käyttöön liittyvää analytiikkapalveluja (esim. Google Analytics). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen tai analytiikkapalvelut voivat lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessa käyttäjä saattaa sallia kolmansien osapuolten Internet-sivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli käyttäjä on kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Tällaisilla sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Total Websites Oy:lla ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten Internet-sivuihin, eikä Total Websites Oy ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

  10. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Total Websites Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

  Sivustolla käytetään Cookie- eli evästeitä. Lisätietoja katso kohta Evästeet.

  11. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus saada listaus kaikista Total Websites Oy:n rekisteriin tallennetuista tiedoista. Rekisteröidyllä on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Voit myös kieltää Total Websites Oy:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia rekisterinpitäjälle, kt. kohta 1.

  Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli rekisteröity väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tai muuta vastaavaa.

  Rekisteröity voi itse päättää uutiskirjeen tilauksen uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä.