Helsingin kaupungin Itämeri-toimenpideohjelma etenee vauhdikkaasti. Ohjelmakaudelle 2019–2023 Helsingille on kirjattu 111 toimenpidettä vesistöjen suojelemiseksi. Näistä 81 on jo aloitettu ja kahdeksan on valmistunut. Osa toimenpiteistä on luonteeltaan jatkuvia.

Vuoden 2020 lopussa rehevöitymistä aiheuttavan ravinnekuormituksen vähentämiseen tähtäävistä 25 toimenpiteestä 18 oli joko käynnissä tai aloitettu. Aloitetut toimenpiteet liittyivät jätevesien ylivuotojen hallintaan, liikenteeseen, maatalouden vesistövaikutusten tutkimukseen sekä ravinteiden poistoon.

Roskaantumiseen, haitallisiin aineisiin ja meluun liittyvistä 18 toimenpiteestä 14 oli joko aloitettu tai käynnissä ja kaksi valmiina vuoden 2020 lopussa.
Uusi avaus oli sähköisen vesiliikenteen edistämiskokeilu, joka oli osallistuvan budjetoinnin idea ja toteutui merellisen strategian ja Forum Viriumin ansiosta.

Tavoitteena puhdas ja turvallinen vesiliikenne

Puhtaaseen ja turvalliseen vesiliikenteeseen liittyvistä 12 toimenpiteestä käynnissä oli yhdeksän ja kaksi saatiin valmiiksi.

Veneenpohjien pesurin rakentamisen valmistelu aloitettiin ja pientelakoiden haitallisia aineita selvitettiin. Venekerhoille järjestettiin valtakunnalliset kampanjat haitallisista aineista sekä vedenalaisesta melusta.

Laivaliikenteen osalta toimenpiteet liittyvät ympäristöperusteisten hintakannustimien kehittämiseen, maasähköinvestointien laajentamiseen sekä laivaliikenteen jätejakeiden hyödyntämisen valmisteluun. Jatkuvaan toimintaan kuuluvat muun muassa öljyntorjunnan merellisen valmiuden ylläpito ja pienvesien häiriötilanteiden hallinnan kehittäminen.

Tärkeä osa Itämeri-toimenpideohjelmaa on tukea ja kehittää Itämerihaasteen kumppaniverkostoa. Verkostossa oli vuoden 2020 lopussa mukana 315 organisaatiota. Ne ovat sitoutuneet tekemään Itämeren suojelemiseksi enemmän kuin mihin säädökset niitä velvoittavat.

Itämeri-toimenpideohjelman tilanne Helsingissä vuoden 2020 lopussa

Helsingin ja Turun Itämeri-toimenpideohjelma 2019–2023

www.itamerihaaste.net