Suomen viimeisen toiminnassa olleen majakkalaivan Kemin restaurointityön yhteydessä on valmistunut kattava selvitys laivan käytöstä ja kunnostustöistä vuosina 1901–1974. Restauroinnin jälkeen Suomen merimuseon kokoelmiin kuuluva Kemi siirretään Kotkaan Merikeskus Vellamon laituriin, jossa se avataan yleisölle museoaluksena arviolta kesällä 2022.

Majakkalaiva Kemi – Historiaselvitys -verkkojulkaisun on tehnyt Arkkitehtitoimisto Livady, ja se on luettavissa Museoviraston verkkosivuilla pdf-muodossa. Selvitys käsittelee Kemin rakentamista, käyttöä sekä museoaikaa restaurointi- ja muutosvaiheineen. Historiallisesti arvokkaista aluksista ei ole aiemmin tehty yhtä laajaa selvitystä Suomessa.

Laivojen ja merenkulun historiasta kiinnostuneille selvitys tarjoaa katsauksen alukseen historiaan ja työhön majakkalaivalla. Niin Helsingin, Rauman kuin Kemin edustallakin merenkulun turvallisuutta taannut alus on ollut olennainen osa rannikon merellistä kulttuuriperintöä.

Majakkalaiva Kemi – Historiaselvitys -verkkojulkaisu

www.kansallismuseo.fi/fi/suomenmerimuseo