Uudistetun merenkulun ympäristönsuojelulain tarkoituksena on ohjata veneilijöitä ja merenkulkijoita toimittamaan jätteet satamaan säännöllisesti. Muutokset koskevat etenkin pieniä satamia, kuten vähintään 25-paikkaisia huvivenesatamia, kalastussatamia sekä yhteysalusten ja vesibussien käyttämiä satamia.

Merkittävä muutos on, että jatkossa alusten rannikolla ja sisävesillä myös 25-49-paikkaisissa huvivenesatamissa on otettava vastaan alusten jätteitä ja laadittava jätehuoltosuunnitelma. Sääntelyn piiriin tulee arviolta satoja satamia lisää.

Keskeiset muutokset jätteiden käsittelyyn huvivenesatamissa

  1. Jatkossa kaikkien yli 25-paikkaisten huvivenesatamien tulisi voida ottaa vastaan niitä käyttäviltä aluksilta peräisin olevat jätteet. Yksityiset mökki- ja pihalaiturit, venevalkamat, yhteyslaiturit ja yhteisrannat sekä lyhytaikaiseen kiinnittymiseen käytettävät kauppojen ja ravintoloiden laiturit rajattaisiin sääntelyn ulkopuolelle.
  2. Kaikissa yli 25-paikkaisissa kotisatamissa olisi oltava vastaanotto öljyisille ja vaarallisille jätteille sekä sekajätteille ja käymäläjätevesille. Vierassatamissa pitäisi ottaa vastaan sekajätteet ja käymälävesijätteet. Kuten nykyisin, sataman pitäjät voivat tehdä sopimuksia lähialueella sijaitsevien vastaanottolaitteiden käyttöoikeuksista.
  3. Kaikkien yli 25-paikkaisten satamien on laadittava jätehuoltosuunnitelma viideksi vuodeksi nykyisen kolmivuotisen suunnitelman sijaan. Jätehuoltosuunnitelma on päivitettävä ja hyväksytettävä viranomaisella 31.12.2022 mennessä. Huvivenesatamia valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset.
  4. Siirtymäaikaa jätehuollon järjestämiseksi on 30.4.2022 asti.

Lakimuutokset tuovat parannuksia myös kauppamerenkulun satamien jätteiden vastaanottoon ja lajitteluun. Lisäksi lakimuutos tuo haitallisten ja vaarallisten lastien siirrot kansallisen sääntelyn piiriin sekä muutoksia aluksen turvatarkastukseen.

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa merenkulun ympäristösuojelulain muutokset sekä muutokset turvatoimilakiin, alusrekisterilakiin, alusturvallisuuslakiin ja laivavarustelakiin tänään 29.6.2021, jolloin muutokset astuvat voimaan huomenna 1.7.2021.

www.lvm.fi/ajankohtaista