Imutyhjennyslaitteen sijoittaa Jurmoon Pidä Saaristo Siistinä ry, joka myös vastaa sen huoltotöistä ja säiliön tyhjennyksestä. Laite asennetaan samaan paikkaan vesipisteen kanssa muodostaen siten huoltopisteen.

"Veneilijät ovat jo pitkään toivoneen imutyhjennysmahdollisuutta Jurmoon. Tällä hetkellä Jurmoa lähin imutyhjennyslaitteisto sijaitsee pohjoiseen mentäessä Björkössä tai kaakkoon suunnatessa Borstössä. Koska etäisyydet ovat erityisesti purjehtijoille suhteellisen pitkiä, on ollut suuri todennäköisyys, että veneen käymäläjätteet tyhjennetään mereen Jurmon läheisyydessä", arvioi Pidä Saaristo Siistinä ry:n projektipäällikkö Hanna Haaksi.

Käymäläjätteiden päästäminen vesistöihin kiellettiin Suomessa jo vuonna 2005, mutta Turun yliopiston ja PSS:n vuonna 2016 toteuttaman tutkimuksen mukaan melkein puolet veneilijöistä joutuu tyhjentämään käymäläjätteensä vähintään satunnaisesti suoraan mereen, mikä voi aiheuttaa pistekuormitusta erityisesti satamissa ja matalissa lahdissa. On laskettu, että neljän henkilön kahden päivän vessatuotokset sisältävät 20 grammaa fosforia ja 100 g typpeä. ravinnemäärä antaa kasvupotentiaalin 20 kilolle levää.

www.pidasaaristosiistina.fi