Merioikeus oli tuominnut moottorivenettä kuljettaneen vastaajan 1 vuoden 6 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta ja kahdesta törkeästä vammantuottamuksesta.

Hovioikeus katsoi merioikeuden tavoin vastaajan törkeästä huolimattomuudesta laiminlyöneen asianmukaisen tähystyksen ja väistämisvelvollisuutensa sillä seurauksella, että hänen kuljettamansa moottorivene oli törmännyt moottoripurjeveneeseen. Törmäyksen seurauksena kaksi moottoripurjeveneessä ollutta henkilöä oli menehtynyt ja kaksi moottoripurjeveneessä ollutta henkilöä oli saanut vähäistä vakavampia vammoja.

Hovioikeus alensi korvauksen määrää

Hovioikeus katsoi merioikeuden tavoin vastaajan syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, kahteen törkeään kuolemantuottamukseen ja kahteen törkeään vammantuottamukseen. Hovioikeus pysytti merioikeuden tuomion myös rangaistuksen osalta. Asian saama julkisuus ei ollut ollut sellaista, että se voitaisiin ottaa huomioon rangaistusta määrättäessä.

Hovioikeus sen sijaan alensi yhdelle asianomistajalle pysyvästä haitasta tuomitun korvauksen määrää vastaajan vaatimuksen mukaisesti. Muilta osin vahingonkorvausvelvollisuutta ei muutettu.

www.oikeus.fi