Rajavartiolaitos havaitsi rajanylityksen heti sen tapahtuessa, ja siitä annettiin välitön tieto Venäjän Rajavartiopalvelulle. Rajan luvatta ylittäneet henkilöt tavoitettiin ylityksen jälkeen venäläisen venepartion toimesta. Kaakkois-Suomen rajavartioston partio kirjoitti henkilöille sakon luvattomasta rajanylityksestä heidän saapuessaan illalla takaisin Suomen alueelle Saimaan kanavassa. Veneilijöiden mukaan he ajoivat Santion rajatarkastuspisteen ohi erehdyksessä.

Suomenlahden merivartiosto muistuttaa veneilijöitä, että Suomen ja Schengenin säännöstöä soveltamattoman ns. kolmannen maan (Itämerellä Venäjä) välillä kulkiessaan huvialus on aina velvollinen käymään rajatarkastuksessa. Ketään ei saa päästää poistumaan eikä tavaraa saa purkaa ennen kuin rajatarkastus ja tulliselvitys on tehty. Lähtötarkastuksen jälkeen on Suomen aluevesillä kuljettava lyhintä reittiä pitkin tulliväylää missään välillä poikkeamatta.

Rajatarkastuksia suoritetaan veneilijöille Suomenlahden merivartioston toimesta Santiossa Virolahdella, Haapasaaren merivartioasemalla, Helsingin merivartioasemalla Suomenlinnassa ja Hangon merivartioasemalla. Rajatarkastuspaikat on merkitty merikarttoihin ja lähiväylillä on maastoon sijoitetut PASSPORT CONTROL -opasteet.

Tarkempaa tietoa huvialusten rajatarkastuksesta löytyy Rajavartiolaitoksen

internetsivuilta https://www.raja.fi/ohjeita/ohjeita_veneilijoille/huvialusten_rajatarkastukset