Kansainvälinen merenkulkujärjesto IMO on määrittänyt tavoitteeksi vähentää kauppamerenkulun kasvihuonepäästöjä vuoteen 2030 mennessä 40 prosentilla vuoden 2008 tasoon verrattuna. Tavoitteen toteutuminen vaatii nopeaa siirtymistä puhtaampiin polttoaineisiin ja propulsioratkaisujen sähköistymistä. 

Cumminsin ja Danfoss Editronin tavoitteena on tuoda markkinoille valikoima hybridipropulsioratkaisuja, joiden voimalinjassa hyödynnetään muuttuvanopeuksisia dieselgeneraattoreita, polttokennoja ja akkuteknologiaa. Pyrkimyksenä on, että kehitettävällä hybridipropulsiolla voidaan käyttöprofiilista ja käyttövoimasta riippuen vähentää hiilidioksidipäästyjä jopa sadalla prosentilla perinteiseen dieselvoimanlähteeseen verrattuna.

Danfoss Editron Marine

Cummins Marine