Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Turvalta käsin avattiin maanantaina 5.6. ensimmäistä kertaa Itämeren alueella järjestettävä monialainen yhteiseurooppalainen merioperaatio (MMO, Multipurpose Maritime Operation).

Operaatioon osallistuvat Suomen lisäksi Viro ja Latvia. EU:n erillisvirastoista mukana ovat Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA:n ohella kalastuksenvalvontavirasto EFCA sekä raja- ja merivartiovirasto Frontex. Rajavartiolaitoksen lisäksi Suomesta operaatioon osallistuvat Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä maa- ja metsätalousministeriön kalastuksen valvonnan asiantuntijoita.

Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) antaa merenkulun turvallisuuteen ja meriympäristön saastumisen torjuntaan liittyvää asiantuntija-apua ja operatiivista tukea. Suurin osa viraston työstä on ennalta ehkäisevää, kuten alan lainsäädännön soveltamisen seuranta ja tehokkuuden arviointi.

Osa laajempaa kokonaisuutta

Monialaisen merioperaation päätavoitteena on yhdistää EU-virastojen tarjoamia palveluita ja tukea kansallisiin suorituskykyihin rannikkovartiostoiminnoissa, joihin kuuluvat muun muassa rajojen valvonta merialueella, alusöljyvahinkojen torjunta, meripelastus sekä kalastuksen ja vesiliikenteen valvonta. Operaatio on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa kehitetään Rajavartiolaitoksen kykyä tehdä tiivistä yhteistyötä muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa sekä hyödyntää tehokkaasti EU-virastojen tukea.

– Koska rannikkovartiointitehtäviä hoitavilla viranomaisilla on keskeinen rooli merten ja kansalaisten turvallisuuden varmistamisessa, olemme tyytyväisiä voidessamme järjestää monialaisen merioperaation Itämeren alueella. Tulevina kuukausina tehostamme Euroopan rannikkovartiostojen yhteistyötä, tietojen vaihtoa ja valmiuksien jakamista rannikkovartiostotoimintoja kolmessa operaatioon osallistuvassa jäsenvaltiossa, EMSA:n pääjohtaja Maja Markovčić Kostelac toteaa.

www.raja.fi