Yleisten uimarantojen vesissä on Suomessa turvallista uida, selviää Euroopan ympäristökeskuksen juuri julkaistusta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jakamasta uimavesiraportista. Raportti sisältää uimaveden laadun tiedot kaikilta yleisiltä uimarannoilta. Kesällä 2021 Suomessa oli yhteensä 302 yleistä uimarantaa, joista 224 sijaitsi sisämaan vesistöjen äärellä ja 78 rannikolla.

Tyydyttävään eli alimpaan hyväksyttävään uimavesiluokkaan kuului kuusi rantaa, mikä on kaksi prosenttia uimarannoista. Lisäksi neljällä uimarannalla (1,3 %) uimaveden laatu luokiteltiin huonoksi.

Sisämaan uimavesistä yli 97 prosenttia luokiteltiin erinomaiseen tai hyvään laadun luokkaan. Rannikolla erinomaiseksi tai hyväksi luokiteltiin yli 88 prosenttia kaikista uimavesistä. Neljästä huonoksi luokitellusta uimavedestä kolme oli sisämaan uimarannalla ja yksi rannikon uimarannalla.

Suomen uimavesistä vain viisi jäi ilman laadun luokkaa, koska veden laatua ei ollut vielä seurattu riittävän pitkään. Niistä yhdellä rannalla oli tehty uimaveden laatua parantavia toimia ja loput olivat uusia uimarantoja.

Euroopan uimavesiraportissa luokitellaan uimaveden laatu niillä rannoilla, missä suolistoperäistä saastumista kuvaavien bakteerien määrää uimavedessä on seurattu säännöllisesti neljän uimakauden ajan. Bakteerimäärien perusteella voidaan arvioida esimerkiksi jätevesien vaikutusta uimaveteen.

Sinileväesiintymää ei oteta huomioon uimaveden laadun luokittelussa. Kesällä uimakauden aikana uimaveden laadusta ja levätilanteesta tiedotetaan uimarannoilla sekä esimerkiksi kuntien verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Euroopan uimavesiraportti 2021 - European bathing water quality in 2021
Euroopan ympäristökeskus
Suomen uimavesiraportti 2021 – Finnish bathing water quality in 2021
Euroopan ympäristökeskus
Uimavesi
THL