Sovelluksen uudet merikartat perustuvat Traficomin ylläpitämään S-57-aineistoon. Uuden aineiston käyttöönoton myötä karttoja pystytään päivittämään aiempaa useammin. S-57-aineiston ulkopuolisilla sisävesialueilla puolestaan näkyy nyt entistä enemmän veneväyliä ja väylämerkkejä. Järvien syvyyskäyrien määrää on lisätty. Sovellus palvelee nyt entistä paremmin myös pienillä järvillä liikkuvia.

Septitankin tyhennyspisteiden sijaintitiedot ovat peräisin uudelta, avoimelta ja interaktiiviselta Septit.net -sivustolta. Veneilijät voivat ilmoittaa tyhjennyspisteistä tietokantaan. Tietokannassa on tällä hetkellä noin 350 tyhjennyspistettä. Septit.net-sivustoa ylläpidetään yksityisesti, mutta Pidä Saaristo Siistinä ry on toimittanut tiedot omista ja yhdistyksen tiedossa olleista muiden ylläpitämistä tyhjennyspisteistään sen pohja-aineistoksi. Myös esimerkiksi kuntien ja satamien tyhjennyspisteet näkyvät sekä sivustolla että Loisto Mariner -sovelluksessa.

Veneluiskia Loisto Marinerissa on yli 2 400, mikä hyödyttää varsinkin vapaa-ajankalastajia. Uutena sovellukseen on tullut mahdollisuus tallentaa jälkiä. Jäljen tiedoissa näkyvät reitin pituus ja ajoaika. Näin esimerkiksi lokikirjan pitäminen veneilykauden retkistä on helpompaa.

www.loistonavigointi.fi/loisto-mariner