Skipperi Fleet Pohjoismaiden suurimpana yhteiskäyttöpalveluna mahdollistaa ainutlaatuisen mahdollisuuden datan keräämisen veneilytottumuksista ja maakohtaisista erityispiirteistä huviveneilyssä.

Venemallien ja teknologian ollessa samoja eri maissa, Skipperi pystyy keräämään eri maiden tutkimusaineiston nopeasti ja luotettavasti. Aineisto on kerätty viidestä eri maasta, yli 300 veneestä, 70 000 veneretkestä yli miljoonan merimailin matkalta.

Suomalainen, ruotsalainen, norjalainen ja tanskalainen lähtivät veneilemään...

Raportti sisältää kepeitä faktoja huviveneilystä. Maiden välillä on mielenkiintoisia yhtäläisyyksiä ja toisaalta eroja.

Skipperi-veneiden suosituin veneilypäivä Suomessa oli viime vuonna 25.6. eli juhannusaatto. Ruotsissa ja Tanskassa suosituin päivä oli 17.7., Norjassa 2.7.

Suomessa Skipperi-veneilijät ajavat nopeammin ja enemmän kuin muissa pohjoismaissa. Suomessa keskimääräinen Fleet-veneiden yhden varauksen ajosuorite oli 18,1 meripeninkulmaa ja keskinopeus 9,7 solmua.

Ruotsissa sekä ajomäärä ja -nopeus olivat hieman alhaisempia kuin Suomessa. Ruotsissa Fleet-veneillä ajettiin keskimäärin 9,1 solmun nopeudella ja 17,4 meripeninkulmaa varauskerralla. Tanskassa ajomäärä oli (17,8 mpk) oli Suomen ja Ruotsin tasolla, mutta 7,6 solmun ajonopeus oli noin neljänneksen alhaisempi. Ehkä hieman yllättäen vauhdikkaista vaneilytavoista tunnetussa Norjassa sekä ajomäärä (14,1 mpk) että keskinopeus (7,7 kn) olivat Suomeen verrattuna pienempiä.

Ajotunteihin nähden Norjassa sattuu vähiten vahinkoja, mitä osaltaan saattaa selittää Norjan vähemmän karikkoiset ja helpommin navigoitavat vesistöt. Ruotsalaiset ajoivat kiville 1,9 kertaa useammin kuin suomalaiset ja peräti 2,3 kertaa useammin kuin norjalaiset. Tanskalaiset välttyivät pohjakosketuksilta vähän ruotsalaisia paremmin. Suomessa yleisin karilleajopaikka oli Kallahden matala Helsingin itäisessä saaristossa. Miehet aiheuttivat pohjakosketuksesta aiheutuneita potkurivahinkoja 7 % useammin kuin naiset.

Kokemus vähentää vahinkojen sattumista, mutta Fleet-veneilijöiden keskuudessa vain, jos veneilykokemusta on entuudestaan yli kymmenen vuotta. Kokemattomille tai 1–9 vuoden kokemuksen omaaville vahinkoja sattui suunnilleen samassa suhteessa.

Koronavuosi kasvatti varauksia

Sjkipperi Fleet -yhteiskäyttöveneiden varaukset kasvoivat toisena koronavuonna 38 prosentilla, mutta Skipperi Rent -yksityisvuokraveneiden kysyntä suorastaa räjähti viime vuonna 73 prosentin kasvuun. Kaikkiaan alustan kautta tehtiin 3 869 vuokrausta.

Vuokrauksista 72 % kohdistui moottoriveneisiin, 23 % purjeveneisiin ja 5 % soutuveneisiin, suppilautoihin ja muihin vastaaviin kevyisiin vesilläliikkumisvälineisiin. Moottoriveneissä keskimääräinen vuokrausaika oli kolme ja purjeveneissä kuusi vuorokautta.

www.skipperi.fi