Suomessa käytöstä poistetut komposiitit voidaan hyödyntää teollisessa mittakaavassa valmistettaessa klinkkeriä ja siitä edelleen sementtejä. 

– Pienveneiden ja muiden komposiittituotteiden tehokas kierrätys edellyttää kuitenkin kuntien ja paikallisten jätehuoltoyhtiöiden aktivoitumista, jotta raaka-ainetta ei päätyisi poltettavaksi. Lisäksi on huomattava, että kierrätysjärjestelmää ei voi perustaa vain veneiden varaan, sillä kierrätykseen tulee vain vähän veneitä, Venealan Keskusliitto Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo sanoo. 

Merkittävin syy tähän on Pajusalon mukaan veneiden pitkä käyttöikä ja omistajien kiintymys harrastevälineisiinsä. Modernit lujitemuoviveneet ovat pitkäikäisimpiä kestokulutushyödykkeitä, joiden käyttöikä on 50–100 vuotta ja ylikin. Ympäristön ja resurssien käytön kannalta tämä on tietysti erinomainen asia. 

– Komposiittien kierrätystä on katsottava kokonaisuutena, jossa venemateriaalit ovat yksi pieni, mutta tärkeä osa-alue, Pajusalo toteaa.

Komposiittijäte päätyy lämmöksi ja sementin valmistukseen

Muoviteollisuus ry:n vetämässä ja ympäristöministeriön rahoittamassa KiMuRa-projektissa rakennettiin komposiitijätteelle reitti kierrätetyksi ja murskatuksi raaka-aineeksi sementtiklinkkerin valmistukseen.  Mukana oli useita komposiittituotteiden valmistajia, Kuusakoski Recycling Oy, Finnsementti Oy, Suomen Tuulivoimayhdistys ry ja Venealan Keskusliitto Finnboat ry.

Tätä reittiä kierrätetään tänä päivänä vanhojen, käytöstä poistettujen tuulivoimaloiden lapoja, venemateriaaleja, pienveneitä ja monia muita komposiittituotteita. Komposiittimurske viedään Finnsementin tehtaalle Lappeenrantaan, missä se prosessoidaan klinkkeriuunissa noin 1 450 asteessa.

Klinkkeriuunissa murskeen sisältämä muovi palaa ja tuottaa energiaa, joka korvaa fossiilisia polttoaineita. Kuitu taas sulaa ja sen sisältämät mineraalit sitoutuvat sementin raaka-aineena käytettävään klinkkeriin. Komposiitti hyödynnetään täysimääräisesti, eikä siitä jää tuhkaa, toisin kuin energiahyötykäytössä. Prosessissa jätemuovi korvaa fossiilista hiiltä ja petrokoksia sekä klinkkeriin yhdistyvä kuitu korvaa esimerkiksi piitä ja kalkkia. 

Kuusakoski Oy:llä on 19 keräyspistettä ympäri Suomea ja murskaus tapahtuu keskitetysti Hyvinkäällä, joten reittiä voidaan hyödyntää koko Suomen laajuisessa komposiittien kierrätyksessä.

Myös pienveneet soveltuvat erinomaisesti sementtiklinkkerin raaka-aineeksi. Pidä Saaristo Siistinä ry ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy keräsivät kesällä 2022 lähes sata käytöstä poistettua venettä, jotka toimitettiin Kuusakosken kautta kierrätykseen.

– Tänä kesänä saaristosta on ilmoitettu lähes 40 venettä noudettavaksi kierrätykseen, joten kierrätysmäärissä voidaan hyvinkin päästä viime vuoden lukuihin myös 2023, Pajusalo kertoo. 

www.finnboat.fi