Matkalla selvitetään Suomen merialueiden tämänhetkistä fysikaalista ja kemiallista tilaa sekä haitallisten aineiden pitoisuuksia. Tärkeä tarkastelukohde on liukoisten fosfaattien (fosforin) pitoisuus merivedessä. Eritoten Pohjanlahdella fosfaattipitoisuuden kehitys on ollut jo noin 20 vuoden ajan huolestuttava. Tutkijat tarkastelevat myös, jatkuuko jo vuosikymmeniä kestänyt meriveden makeutuminen ja lämpeneminen. Lisäksi jatketaan vedenalaisen äänenpaineen eli melun seurantaa ja testataan uusia mittaustekniikoita.

Sedimettikeräin

Itäisellä Suomenlahdella nostettiin viime viikolla sedimenttikeräin, joka on vuoden ajan kerännyt vajoavia hiukkasia mikromuovia koskevia tutkimuksia varten. Lisäksi matkan aikana huolletaan ja asennetaan Ilmatieteen laitoksen automaattisia mittalaitteita.

Talviseurantamatkan Suomenlahden osuudella matkanjohtajana toimi johtava tutkija Harri Kankaanpää, Pohjanlahden, Saaristomeren ja Itämeren pääaltaan osuudella matkanjohtajana on vanhempi tutkija Pekka Kotilainen.

www.syke.fi