Metsähallituksen Luontopalvelut on aloittanut hoidon ja käytön suunnittelun Saaristomeren luonnon ja virkistyskäytön kannalta keskeisille alueille, jotka koostuvat kansallispuistoon, tiettyihin luonnonsuojelualueisiin, Natura 2000 -alueisiin ja yksityisiin suojelualueisiin kuuluvista kokonaisuuksista.

Suunnitelman avulla sovitetaan yhteen ja ohjataan luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja muun käytön tavoitteita ja tarpeita 15 vuotta eteenpäin.

Kaikki ovat tervetulleita

– Jotta voimme keskustella kyläkohtaisista erityiskysymyksistä, olemme järjestäneet tilaisuuksia paikan päällä eri puolilla saaristoa. Tämä Nauvon Storlandetissa järjestettävä tilaisuus on jatkoa syksyn 2022 kyläkierrokselle Nötössä, Örössä, Högsårassa, Utössä ja Jurmossa. Kaikki ovat tervetulleita keskustelemaan, kyselemään ja ideoimaan. Kerromme tilaisuuksissa, mistä on kyse Saaristomeren hoidon ja käytön suunnittelussa ja esittelemme Metsähallituksen toimintaa, kertoo maankäytön erityisasiantuntija Martina Reinikainen Metsähallituksen Luontopalveluista.

Hoidon ja käytön suunnitteluun voi ottaa kantaa koko suunnitteluprosessin ajan. Suunnittelun alussa on erityisen tärkeää osallistua ja antaa palautetta, jotta asioita ehditään käsitellä prosessin aikana. Palautetta kerätään tapaamisten ja yleisötilaisuuksien lisäksi myös nettikyselyjen avulla.

Suunnitelma vahvistetaan vuoden 2023 loppuun mennessä 

Hoidon ja käytön suunnittelun yhteistyöryhmään kuuluvat Metsähallituksen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, alueen kunnat (Kemiönsaari, Naantali ja Parainen) ja Saaristomeren biosfäärialue.

Tavoitteena on, että suunnitelmaluonnos on valmis syksyllä 2023. Saatujen palautteiden ja lausuntojen pohjalta käsitellään muutokset, jonka jälkeen suunnitelma viimeistellään ja lähetetään ympäristöministeriön vahvistettavaksi vuoden 2023 loppuun mennessä. Suunnitelma tehdään osana EU-rahoitteista Rannikko-LIFE-hanketta.

www.metsa.fi