Metsähallituksen meritiimin toimesta on valmistunut uusi 8 000 kohdetta sisältävä aineisto, joka sisältää noin 5 000 eri kehitysasteilla olevaa fladaa, 500 varsinaista laguunia sekä 2 400 kluuvijärveä. Ilmakuvista tunnistetut laguunit ja vastaavat luokiteltiin kehitysasteen mukaan kuuteen eri luokkaan. Lisäksi matalien fladojen ja kluuvien tilan arvioimiseksi ilmakuvista kerättiin tietoa myös kohteiden suuaukon ruoppauksista.

Matalat suojaisat laguunit ovat monimuotoisia elinympäristöjä ja tärkeitä muun muassa uhanalaisille suojaisten pohjien näkinpartaisesiintymille sekä kevätkutuisille kaloille. Laguuni luontotyyppinä kuuluu NATURA-luontotyyppien joukkoon. Alle kymmenen hehtaarin fladojen ja kluuvien luonnontilan vaarantaminen on kielletty vesilaissa.

– Ilmakuvatulkinnasta tehty luokittelu ei ole paikan päällä tehdyn veroinen, eikä yleisesti sovellu yksittäisten kohteiden arviointiin. Koko rannikon mittakaavalla tarkasteltuna aineisto antaa kuitenkin hyvän käsityksen eri kehitysvaiheiden yleisyydestä ja tilasta, toteaa Merisuojeluhankkeen projektikoordinaattori Jaakko Haapamäki.

Lisäksi ilmakuvista tunnistetut suuaukon ruoppaukset antavat uutta tietoa kohteiden tilan arvioinnin tueksi.

Tutustu aineistoon osoitteessa: https://paikkatieto.ymparisto.fi/velmu/

Metsähallituksen Merisuojelu-hanke: https://www.metsa.fi/projekti/merisuojelu/

 

Metsähallituksen Meriavain-hanke: https://www.metsa.fi/projekti/meriavain/