Turun yliopisto käynnisti muutosneuvottelut talouden vakauttamiseksi 17. marraskuuta. Yliopiston tiedotteen mukaan tavoitteena on löytää keinoja, joilla korjataan tänä vuonna noin 1,5–2 miljoonan euron rahoitusvaje sekä vuoteen 2028 mennessä varsinaisen toiminnan noin 15 miljoonan euron rahoitusvaje.

Liipasimella ovat nyt Seilin lisäksi myös Utsjoella sijaitseva Kevon tutkimusasema.

Pitkä historia

Saaristomeren tutkimuslaitos perustettiin Seilin saarelle vuonna 1964, kun valtio luovutti sairaalan rakennukset ja lähialueet Turun yliopistolle.

Tutkimuslaitoksen toiminta-ajatuksena oli monitieteinen tutkimus liittyen saariston muotoutumiseen, eliömaailman sopeutumiseen saaristoympäristöön ja ihmisen sijoittumiseen alueelle. Tätä ennen saariston tutkimusta oli tehty Lohmin biologisella asemalla Korppoossa.

Pisimpiä ympäristöaikasarjoja on kerätty vuodesta 1966 lähtien.

Vuonna 2015 Turun yliopisto osti valtaosan Saaristomeren tutkimuslaitoksen Seilin kiinteistöistä sekä niitä ympäröivät maa-alueet Suomen Yliopistokiinteistö Oy:ltä. Vuodesta 2017 lähtien tutkimuslaitos on ollut osa Turun yliopiston biodiversiteettiyksikköä.

Seilin tutkimusaseman lakkautusuhasta kertoi aiemmin Turun Sanomat.

www.sites.utu.fi