Näin syksyn tultua näemme taas tien päällä paljon ajoneuvoyhdistelmiä, joissa kuormana on vene. Veneitä nostetaan pois vedestä ja niitä kuljetellaan talvisäilytyksiin ja huoltoihin. Etenkin uusien veneilijöiden kohdalla voi olla epätietoisuutta sen suhteen, mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon. Siksi poliisi on koonnut kolme keskeisintä vinkkiä turvalliseen veneenkuljetukseen.

Kiinnitä vene asianmukaisesti traileriin

Kiinnitä vene aina traileriin kuormansidontaliinoilla. Tarkista, että liinat ovat ehjät ja kireällä, ja että sidonta on tehty kaikkiin suuntiin. Kuormaliinojen lujuus olisi hyvä olla vähintään kaksi kertaa kuorman paino. Vaikka vene olisi kevyt, kuten soutuvene, ei sitä tulisi ikinä kiinnittää ainoastaan yhdellä liinalla.

Jos kuljetusmatka on pitkä, tulisi kiinnitys tarkastaa matkan varrella aika ajoin. Myös veneen kyydissä olevat varusteet, kuten esimerkiksi airot, pitää sitoa kiinni. Vene tulee olla niin kaukana vetoauton perästä, ettei se osu vetoauton rakenteisiin jyrkässäkään käännöksessä. Aseta vene trailerille siten, että vetoauton koukkuun ei kohdistu isoja massoja.

– Välillä liikenteessä näkee veneyhdistelmiä, joissa traileri on kuljetettavalle veneelle aivan liian pieni. Jos esimerkiksi vetoauton koukkuun kohdistuu suuri nostava voima eli kuorma on takapainoinen, vaikuttaa se yhdistelmän kulkuun heikentävästi. Tämän huomaa erityisesti kaarteissa ja mahdollisissa väistötilanteissa, kertoo komisario Hannu Kontola.

Peräylitys saa olla maksimissaan kaksi metriä ja mikäli ylitystä on yli metri, tulisi se merkitä punaisella lipulla ja pimeän aikaan punaisella valolla. Ylitys mitataan valvontatilanteessa trailerin perimmäisestä osasta. Leveyden osalta vene saa olla leveämpi kuin itse traileri, mutta ei kuitenkaan yli 2,6 metriä leveä. Korkeus ei saa ylittää neljää metriä ja yhdistelmän maksimipituus on 18,75 metriä.

Tarkasta myös kytkentämassa eli se, kuinka painavan kuorman voi autoon kiinnittää. Tähän vaikuttaa kolme asiaa, joista matalin rajoite on määräävä:

  1. Autolle itselleen määritelty kytkentämassa, joka selviää rekisteriotteesta. Otteessa on määritelty kytkentämassat jarruttomalle ja jarrulliselle perävaunulle.
  2. Trailerin tieliikenteessä suurin sallittu massa. 
  3. Peräkoukulle sallittu suurin kytkentämassa. Kytkentämassaa mietittäessä pitää tietää veneen paino moottori mukaan lukien ja lisätä se trailerin rekisteriotteesta selviävään omaan massaan. Kuljetus on kytkentämassaltaan laillinen silloin, kun kyydissä olevan veneen ja trailerin paino yhdessä ei ylitä mitään aiemmin mainittujen kolmen kohdan toleransseja. Poliisi suorittaa kytkentämassojen valvontaa tien päällä joko punnitsemalla tai laskemalla.

Varmista trailerin ja vetolaitteiston kunto

Kevyitä, O1-luokan jarruttomia trailereita ei tarvitse katsastaa. Tästä syystä kevyen trailerin kuntoon pitää kiinnittää erityistä huomiota – tämä toki koskee myös isompia trailereita. Rengaspaineet, renkaan yleinen kunto ja renkaan kiinnityspultit täytyy muistaa tarkastaa aika ajoin. Sama koskee myös valoja ja vilkkuja. Tärkeä asia on myös vetolaitteiston kunto.

– Liian usein traileri irtoaa vetoautosta vetokytkimen väljyyden tai lukituksen pettämisen seurauksena. Nämä saattavat olla haastavia itse pitää kunnossa, mutta suositeltavaa olisi käyttää traileria aika ajoin huollossa ja tarkastuksessa näiden osalta. Muistathan lisäksi, että rekisteröimätöntä traileria ei saa käyttää yleisellä tiellä, huomauttaa Kontola.

Isommissa jarrullisissa trailereissa, ja osassa pienemmistäkin, on lisäksi katastrofivaijeriksikin kutsuttu jarrumekanismi, joka pysäyttää trailerin, mikäli se jostain syystä irtoaa vetoautosta. Vaijerin kiinnityksessä vetoautoon havaitaan usein puutteita. Yleisimmissä tapauksissa vaijeria ei ole kiinnitetty vetoauton rakenteisiin millään tavalla. Sen kiertäminen peräkoukun ympärille ei myöskään ole riittävä toimenpide.

Huomioi, että ajokorttisi on riittävä

Poliisi tarkastaa ajo-oikeuden riittävyyden katsomalla rekisteriotteen massoja. Mikäli ajo-oikeus on ainoastaan luokkaan B, rajoittaa se sallitun yhdistelmän melko pieneksi. Tällä ajokorttiluokalla saa vetää ainoastaan kevyitä yhdistelmiä. Perävaunun suurin tieliikenteessä sallittu kokonaismassa saa olla maksimissaan 750 kg tai yhdistelmän kokonaismassa maksimissaan 3500 kg.

Mikäli haluaa kuljettaa tätä isompia yhdistelmiä henkilö- tai pakettiautolla, tulisi olla ajo-oikeus luokkaan BE tai B96. Oman ajo-oikeuden kattavuuden voi helpoiten tarkistaa ajokorttilaista.