Pohjois-Itämeren satamien avustuksiin, saattohinauksiin, jäänmurtoon sekä kaupallisen liikenteen pelastustoimintaan erikoistunut varustamoyritys Alfons Håkans, on solminut viisivuotisen yhteistyösopimuksen Hangö Segelföreningin kanssa. Yhteistyö kattaa Hangon Regatan nimikumppanuuden sekä laajemman kokonaisuuden Hangossa järjestettävien purjehduskilpailujen sekä lajin kehittämisen merkeissä.

Alfons Håkans on kohta kahdeksan vuosikymmenen ajan toiminut perheyritys, joka elää merenkulusta. Hangon satamaa yhtenä tukikohtanaan pitävä varustamo haluaa nyt lähestyä myös huviveneilijöitä ja kilpapurjehtijoita uuden yhteistyön välityksellä.

Turvallisuus on Alfons Håkansin toiminnan kulmakivi – se on ehdoton lähtökohta toiminnan jatkuvuuden kannalta. Yhteistyössä Hangon Regatan järjestäjien kanssa Alfons Håkans haluaa nostaa turvallisuuden ja hyvän kommunikaation keskeiseen asemaan myös kilpapurjehtijoiden keskuudessa.

Hangon Regatassa halutaan tuoda ammattimerenkulkijat ja kilpapurjehtijat samaan pöytään, lisäämään molemminpuolista ymmärrystä ja tietoisuutta hyvin erilaisesta perspektiivistä vesialueita katselevien toimijoiden kesken. 

– Yhteisen edun nimissä purjehtijoiden on syytä pitää mielessä kauppa-alusten ja niitä avustavan kaluston mitat sekä merkittävät rajoitukset mitä tulee alusten operointiin rannikon ahtailla väylillä. Edes kilpailutilanne ei muuta sitä tosiasiaa, että kauppalaivoille on annettava tilaa, ja niihin on pidettävä reilua välimatkaa vaaratilanteiden ja väärinkäsitysten ehkäisemiseksi”, painottaa Alfons Håkansin Hangon aluepäällikkö, merikapteeni Olli Saarinen. 

Hangon Regatta ajoittuu parhaaseen lomasesonkiin ja Hanko tarjoaa kesänviettoon parhaat puitteet. Alfons Håkans Hangon Regatta haluaa nostaa sekä purjehduksen että purjehdustapahtumien järjestämisen median ja yleisön huomion kohteeksi. Purjehdus on yli vuosisadan ajan ollut suomalaisille menestyksekäs olympialaji, se on Pariisin 2024 lähestyessä nostettu jopa kansalliseksi kärkilajiksi.

– Alfons Håkans -yhtiöiden panostus Hangon Regatan sekä meriturvallisuuden kehittämiseen on luonnollinen jatkumo yhteiskuntavastuulliselle toiminnalle, jota perheyhtiö on tukenut yli kolmen vuosikymmenen ajan nuorisojalkapallossa FC Interin välityksellä”, toteaa yhtiön toimitusjohtaja, merikapteeni Joakim Håkans.

Hankolaisten aktiivisuus purjehduskilpailujen järjestämisessä on jatkunut vahvana vuodesta 1879 lähtien, ja nyt käynnistyvä Alfons Håkansin ja HSF:n välinen yhteistyö pyrkii kannustamaan myös muita seuroja ja kaupunkeja aktivoitumaan purjehdustapahtumien järjestäjinä.

Lähivuosien yhteistyökohteiksi on Hankoon sijoittuvan toiminnan lisäksi valittu jo Ruissalon Telakan isännöimä ja turkulaisseurojen yhteistyönä toteutuva, vuosittainen Airisto Classic Regatta sekä Turkuun kesällä 2022 myönnetty kahdeksikkojen (8mR) MM-regatta 2025.

www.hangoregattan.fi