Suomalaiset merikartat uusitaan vaiheittain noin 5–6 vuoden aikana, ja uudistus etenee Perämereltä vaiheittain kohti etelää. Uudistus vaikuttaa erityisesti ammattimerenkulkijoihin, mutta myös huviveneilijöihin.

Uudet N2000-kartat ovat saatavilla sekä elektronisina (ENC) että painettuina merikarttoina, ja ne tunnistaa BSCD (N2000) -merkinnästä. Alkukeväästä 2022 vuorossa ovat ammattimerenkulun merikartat Raahesta Kokkolaan. Myös ensimmäinen veneilijöille tarkoitettu merikarttasarja (Merikarttasarja G, Perämeri) julkaistaan ensi kevään aikana. Uudistuksen tarkkaa etenemistä voi seurata Traficomin verkkosivuilta.

– N2000 väylä- ja merikarttauudistuksessa on kyse monien vuosien työstä, ja ensimmäisten N2000-merikarttojen julkaisun myötä se alkaa näkyä myös käyttäjille. Turvallinen merenkulku, vesiväyliemme tehokas hyödyntäminen ja tulevaisuuden navigointimenetelmät edellyttävät ajantasaisen ja harmonisoidun syvyysinformaation esittämistä merikarttatuotteiden ja vesiväylien käyttäjille, kertoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Yksi yhtenäinen syvyyksien vertaustaso

Uudistuksessa merikartoilla ja vesiliikenteen väylillä otetaan käyttöön yksi yhtenäinen N2000-korkeusjärjestelmään sidottu syvyystietojen vertaustaso. Nykyinen merialueilla teoreettiseen keskivedenkorkeuteen perustuva taso korvataan N2000-korkeusjärjestelmään sidotulla vertaustasolla.

Tulevaisuudessa kaikki Itämeren merikartat noudattavat samaa syvyyksien vertaustasoa.

– Siirtyminen uuteen vertaustasoon tulee vaikuttamaan merikartoilla esitettäviin syvyys- ja väylätietoihin. Koska N2000-järjestelmän nollataso on nykyisen meriveden keskivesipinnan (MSL) alapuolella, syvyyslukemat kartoilla pienenevät vertaustason muutoksesta johtuen keskimäärin 10–20 cm. Vastaavasti Ilmatieteen laitoksen esittämät vedenkorkeuslukemat ovat saman verran suurempia, kertoo johtava asiantuntija Jarmo Mäkinen.

Merialueilla liikkuvan kannattaa kiinnittää asiaan huomiota, jotta käyttää jatkossa oikeaa vedenkorkeustietoa oikean kartan kanssa.

– Koska siirtymäaikana on käytössä sekä vanhan että uuden järjestelmän mukaisia merikarttoja samanaikaisesti, on tärkeää varmistaa käytettävän kartan vertaustaso ja vastaava vedenkorkeuslukema, Mäkinen muistuttaa.

www.traficom.fi

N2000 väylä- ja merikarttauudistus 

Seuraa N2000-uudistuksen etenemistä kartalla