Vieraslajien leviämisestä Itämerellä ja Suomenlahdella on saatu uutta tietoa EU-rahoitteisessa COMPLETE-tutkimusprojektissa. Sen mukaan laivojen painolastivesien mukana kulkeutuvien vieraslajien uhka on tunnistettu ja ehkäiseviin toimenpiteisiin on velvoitettu kansainvälisin sopimuksin, mutta pohjiin kiinnittyvien eliöiden sääntely perustuu pääosin vapaaehtoisiin toimiin.

Sekä laivan- että veneenomistajat huolehtivat pohjien puhtaudesta polttoaineen säästämiseksi ja aluksen ohjattavuuden parantamiseksi, mutta vieraslajien leviämisen estämistä ei usein osata ottaa huomioon. Esimerkiksi sekä vene että traileri tulisi puhdistaa aina kun vene siirretään alueelta toiselle maitse.

Mikäli aluksen pohja puhdistetaan vedessä, tulisi irtoava materiaali suodattaa ja kerätä talteen maissa tapahtuvaa hävitystä varten, vaikka pohjamaalina olisi käytetty haitta-aineetonta eli biosiditöntä pohjamaalia. Ylipäätään pohjaa vedessä puhdistettaessa tulisi välttää naarmuttavia puhdistustekniikoita. Jos pohja on maalattu haitta-aineita sisältävällä perinteisellä myrkkymaalilla, ei puhdistusta tulisi lainkaan suorittaa vedessä.

Tutkimuksen mukaan laivojen ja veneiden yhteenlaskettu pohjapinta-ala on 650 neliökilometriä eli pienen kaupungin verran. Huvialusten määrä on moninkertainen laivoihin verrattuna, ja yllätyksenä tutkimuksessa paljastuikin, kuinka paljon vieraslajit leviävät pienveneiden pohjissa.

Vieraslajien katsotaan olevan toiseksi suurin uhka biologiselle monimuotoisuudelle elinympäristöjen tuhoutumisen jälkeen ja yksi maailman suurimmista ympäristöongelmista. Merten vieraslajien leviäminen uusille alueille on usein peruuttamaton tapahtuma, koska vesieliöiden kitkeminen uudesta ympäristöstä on käytännössä mahdotonta. Siksi ainoa tapa pysäyttää uuden vieraslajin pysyvän kannan muodostuminen on estää niiden leviäminen uusille alueille. Esimerkiksi veneiden pohjiin hanakasti kiinnittyvä merirokko eli näkki on Suomen merialueille levinnyt vieraslaji.

Tässä kuussa käynnistynyt COMPLETE PLUS -jatkoprojekti keskittyy erityisesti kehittämään mallia vedessä tapahtuvan pohjien puhdistuksen sääntelylle ja vaadituille lupamuodollisuuksille Itämeren alueella.

Eliönestomaalit vertailussa

COMPLETE -projekti Merikotkan sivuillaOMPLETE -projekti Merikotkan sivuilla

COMPLETE -projektin kotisivu