Kyseessä ovat arkisia kuvausdroneja hieman kookkaammat, noin 200 kilon painoiset kauko-ohjattavat ilma-alukset (Remotely Piloted Aircraft Systems eli RPAS).

Itämeri ja erityisesti Suomelle kuuluva saaristo on merenkulullisesti haastava. Siksi rannikkovartiostotoimintojen toteuttaminen edellyttää ajantasaista laitteistoa ja tarkkaa suorituskykyä. Modernia teknologiaa hyödyntämällä tehostetaan entisestään sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden rajapinnassa toimivan Rajavartiolaitoksen merellistä vaikuttavuutta.

AMCOPTER S100 -nimellä kulkevat kauko-ohjattavat ilma-alukset pystyvät pystysuoraan nousuun ja laskuun. RPAS-alukset on kehitetty varta vasten merivalvontaoperaatioiden ja alusten päästöjen seurantaan. Ne sopivat erityisen hyvin merellisen tilannekuvan saamiseen vilkkaasti liikennöidyillä merialueilla, joihin Itämeri lukeutuu. 

Niiden ja RPAS-lennätystoiminnan sopimustoimittaja on Schiebel Aircraft, ja EMSA tarjoaa palvelua kaikille EU:n jäsenmaille veloituksetta.

– Kokemus muutamalta viime vuodelta osoittaa, että kauko-ohjatut ilma-alukset ovat lupaava ja vahva työkalu tilannetietoisuuden parantamiseen, oli kyse sitten meriturvallisuudesta, ympäristön suojelusta tai lainvalvonnasta yleisemmin. Tällä hetkellä erityisen kiinnostava toimintakenttä liittyy päästöjen seurantaan. Kauko-ohjatun ilma-aluksen avulla pystytään esimerkiksi selvittämään aluksen pakokaasuista, käyttääkö alus määräysten mukaista polttoainetta, kertoo EMSA:n turvallisuus- ja valvontaosaston päällikkö johtaja Leender Bal.   

Aluksen tehtäviin kuuluu myös muita rannikkovartiostotoimintoja kuten rajojen ja meriturvallisuuden valvontaa, merenkulun turvatoimien varmistaminen, meripelastukseen liittyvät operaatiot, kalastuksen valvontaa, tullivalvontaa ja yleistä lainvalvontaa merellä. Merivartiostot suunnittelevat lennot osaksi omaa operatiivista toimintaansa ja toteuttavat ne Hankoniemen alueelta.

– Rajavartiolaitoksen kannalta on hienoa saada käyttöönsä valmis suorituskyky. RPAS-järjestelmän tuottama tieto sopii kaikkiin mahdollisiin turvallisuustehtäviin ja hyödynnämmekin niitä hyvin laaja-alaisesti, painottaa komentaja Mikko Hirvi Rajavartiolaitoksen esikunnasta.

Rajavartiolaitoksen RPAS-operaatio Itämerellä on ensisijaisesti suunniteltu kesä-heinäkuuksi 2021, mutta se saattaa jatkua vielä neljän viikon ajan elo-syyskuussa 2021.

www.raja.fi