Muutoksen perusteena on vesiliikenteen turvallisuuden parantaminen. Alueella toistuvat liian suuret ajonopeudet ovat ajoittain aiheuttaneet vaaratilanteita vilkkaasti liikennöidyllä väylällä, sekä yhteysaluslaiturin ja venesataman sisääntulon kohdalla.

Kilpaveneilijöille löytyy ymmärrystä

Merivartiosto on tarkastellut esitystä ensisijaisesti johtavan meripelastus- ja vesiliikenteen valvontaviranomaisen näkökulmista. Suomenlahden merivartioston näkemyksen mukaan esitetty rajoitusalue on laaja ja poikkeaisi liikennetiheydeltään merkittävästi muista Suomenlahden alueelle asetetuista yhtä laajoista kielto- ja nopeusrajoitusalueista. Suomenlahden alueella laajoja rajoitusalueita on asetettu vain vilkkaimmille julkisille väylille ja niiden läheisyyteen, kuten Helsingin kantakaupungin edustalle, missä purjehduskaudella on merkittävästi niin kaupallista kuin vapaa-ajan vesiliikennettä. Esityksestä ei käy ilmi se, miksi liikennettä olisi tarpeen rajoittaa Kalkkirannan selällä niinkin suurella alueella kuin on esitetty.

Alueen hyvästä valvottavuudesta huolimatta merivartiosto ei katso nopeusrajoitusalueen olevan lausuntopyynnössä esitetyssä laajuudessa tarpeellinen, mikäli sillä rajoitetaan nimenomaan venekilpailuihin tähtäävää rataharjoittelua.

Kaikkien merellä liikkuvien tulisi mahtua alueelle

Myös Sipoon saaristovaltuuskunta muistuttaa että kaikkien merellä liikkuvien tulisi mahtua alueelle. Nopeusrajoitus, joka tuodaan puoleenväliin Kalkkirannanselkää, voi häiritä yhteysveneliikennettä. Kuten kuulutuksessa mainitaan, satama on tiiviissä käytössä sekä saaristossa asuvilla, kesäasukkailla, ammattikalastajilla, viranomaisilla sekä monilla muilla. Ehdotus, missä nopeusrajoitus siirretään ulos Kalkkirannanselälle asti, häiritsee näitä kaikkia.

Kilpaveneilijöitten mukaan he ovat aikaisemmin käyttäneet vihreää merimerkkiä kääntöpoijuna, mutta viime kesänä he lopettivat merimerkin Käytön asukkaiden pyynnöstä. Vaihtoehtoisesti, jos haluaa rauhoittaa Kalkkirannan satama-alueen, nopeusrajoitus ehdotetaan siirrettäväksi Kalkkirannan aallonmurtajalta Strömmingsholmeniin, jolloin se ei häiritse liikennöintiä Kalkkirannanselällä.

www.traficom.fi