– Hailuodossa on paljon kulttuurimaisemaa ja kaunista luontoa. Ne ovat painava näkökulma, kun mietimme kunnan uudistumista. Meri on meillä laajasti läsnä kaikessa ja koko ajan. Kunnallista päätöksentekoa ohjaa kuitenkin realismi. Haluamme turvata kunnan tulevaisuuden. Merituulivoimahankkeen toteutuminen ratkaisisi monta asiaa, Hailuodon kunnanjohtaja Maarit Alikoski kertoo.

Alikosken mukaan Metsähallituksen hanke ajoittui Hailuodon kannalta hyvin, sillä kunnalla on parhaillaan suuri osa isoista asioista yhteisessä tarkastelussa ja päätöksenteossa.

– Katsomme maapolitiikkaa nyt kuntastrategiamme mukaisesti laajemmasta näkökulmasta kokonaistilanne huomioiden, Alikoski jatkaa.

Raahe ensimmäisten joukossa kehittämässä maatuulivoimaa

Aiemmin viikolla Raahen kaupunki hyväksyi Metsähallituksen jättämät merituulivoimapuistojen kaavoitusaloitteet, jotka koskevat Pyhäjoki-Raahen ja Seljänsuunmatalan läntistä merituulivoimahanketta.

– Suhtaudumme merituulivoimahankkeisiin tosi myönteisesti ja olemme mukana niiden kehittämisessä.Hankkeet ovat tärkeitä kaupungin elinvoiman kannalta ja ne nähdään oikein hyvänä talouden tasapainottamisenkin näkökulmasta.

Raahen kaupungin kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalon mukaan Raahe on ollut ensimmäisten joukossa kehittämässä maatuulivoimaa ja on siten jo pitkä kokemus tuulivoimasta maankäytön suunnittelussa.

Merituulivoimapuistot eivät rajoita merialueen käyttöä veneilyyn, kalastukseen tai virkistykseen. Voimaloiden rakennusaikana alueella liikkumista rajoitetaan turvallisuussyistä. Merituulivoimahankkeelle vuokrattava alue säilyy valtion omistuksessa. Paikallinen kunta saa alueellaan sijaitsevan merituulivoimapuiston kiinteistöverotulot hankkeen valmistuttua.

www.raahe.fi
www.hailuoto.fi