Päätöstä Traficom perustelee sillä, että voimassa olevat rajoitukset eivät peitä koko salmea, jolloin väyläalueen molemmin puolin jää kaistaleet, joissa ei ole kieltoa tai rajoitusta. Optisesti on hyvin vaikeaa todeta missä kiellon tai rajoituksen raja kulkee. Koko salmen leveydellä oleva kielto ja rajoitusalue helpottaa määräyksen noudattamista ja valvontaa lisäten vesiliikenteen turvallisuutta ja pienentäen aineellisten vahinkojen riskiä kyseisellä vesialueella.

Päätös tulee voimaan 1.7.2023 ja on voimassa toistaiseksi.

Päätös ei koske virka-, ensihoito- ja pelastustehtävien suorittamiseksi, Puolustusvoimien toiminnan varmistamiseksi sekä muusta vastaavasta syystä välttämätöntä vesikulkuneuvolla liikkumista.

www.traficom.fi