Pidä Saaristo Siistinä ry:n Pohjanlahden toiminta-alueen huoltotöiden aloitus viivästyy, sillä yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä alueella huoltoalusta. Viime kausi oli vaikea ja osoitti, että Saimaalta lainassa ollut Roope-Saimaa II ei sovellu Pohjanlahden alueella tehtävään työhön edes väliaikaisesti. Yhdistyksessä kerätään varoja uuden huoltoaluksen hankintaan, mutta prosessi on pitkä, ja sitä ennen alueelle tarvitaan kipeästi väliaikaista huoltoalusta erityisesti Vaasan ja Pietarsaaren saaristoon.

– Otamme vastaan kaikki vinkit ja yhteistyöehdotukset väliaikaisen aluksen löytämiseksi, sekä tietysti uuden aluksen hankinnan mahdollistamiseksi. Huoltoalukset ovat yhdistyksen tärkeimpiä työkaluja. Ilman niitä, emme pääse huoltamaan saarissa sijaitsevia Roope-palvelupisteistä ja pitämään huolta Pohjanlahden ainutlaatuisesta saaristosta, kertoo aluepäällikkö Katriina Murto.

Muilla meren rannikon toiminta-alueilla odotetaan normaalia huoltokautta

Saaristomeren M/S Roope miehistöineen aloitti työt jo huhtikuussa. Normaalien huoltotöiden rinnalla kevään aikana on kunnostettu muun muassa Trunsön saaren jäsensaunan terassi. Toimintakaudesta odotetaan tavanomaista, ja kautta rytmittävät tuttuun tapaan Lounais-Suomen Jätehuollon kanssa yhteystyössä järjestetyt Saariston romunkeräys ja venekeräys.

Itäisellä Suomenlahdella operoiva Busteri Pikku-Roope on saanut uuden moottorin, joten alueen imutyhjennyslaitteiden huolto odotetaan sujuvan hyvin taas tänäkin vuonna.

Retkisatamahuoltoa ja rakenteiden kunnostustöitä Järvi-Suomessa

Järvi-Suomessa toiminnan pääpaino on retkisatamien huoltotyössä. Kesän huoltotyöt retkisatamissa ovat käynnistyneet toukokuulla ja ensimmäiset huoltokierrokset on jo ajettu Päijänteellä M/S Roopettarella ja Saimaalla M/S Roope-Saimaalla. Alushenkilöstössä aloitti uutena kansimiehenä Jouni Lahtinen toimipaikkanaan M/S Roope-Saimaa. Myös Pirkanmaalla huoltotyöt ovat käynnistyneet Roopesterin ja huoltomiesten voimin. Huoltoalukset sekä yksittäiset huoltohenkilöt ja yhteistyötahot hoitavat yhteensä noin 140 retkisatamaa Päijänteellä ja Saimaalla.

– Järvi-Suomen retkisatamaverkosto on laaja. Retkisatamat ovat tärkeitä lähivirkistyspaikkoja, ja suurin osa niistä on helposti tavoitettavia myös meloen tai soutaen, toteaa Järvi-Suomen toiminta-alueen aluepäällikkö Eeva Taimisto ja jatkaa: Talven jäljeltä ei juurikaan ole korjattavaa, mutta pieniä kunnostustöitä on tiedossa sekä Päijänteellä että Saimaalla.

www.pidasaaristosiistina.fi