Monikäyttöisten pulpettiveneiden luokkaan tulevan uutuuden lähtökohtina ovat pieni tehontarve, miellyttävät ajo-ominaisuudet, mahdollisuus rakentaa runko eri rakennetyypeillä sekä moderni ja ajaton ulkoasu. Suunniteltavan mallin oikeudet omistaa Puuveneveistäjät ry, jonka jäsenillä on oikeus valmistaa, markkinoida ja myydä mallia.

Puuveneveistäjät ry on saanut veneen suunnitteluun ja prototyypin valmistamiseen apurahat Museovirastolta ja Suomen Kulttuurirahastolta. Uuden mallin suunnittelijaksi on valittu venesuunnittelija Jarmo Häkkinen. 

Tyyppiveneen pituudeksi tulee noin 6,4 meriä ja leveydeksi 1,85 metriä. Puoliliukuva runko on solakka ja kevytkulkuinen, eikä sillä ole merkittävää liukukynnystä. Moottorin maksimitehoksi tulee 20 hevosvoimaa. 

Vene on suunniteltu 8–12 solmun nopeuksille, jolloin sen tehontarve viiden hengen kuormalla on laskelmien mukaan vain 6–12 hevosvoimaa. Tyyppivene soveltuu siis mainiosti yhä laajemmin saatavilla oleville ja yleistyville sähkömoottoreille.

Tyyppiveneen suunnittelussa ja rakentamisessa hyödynnetään kaikkia modernin teknologian tuomia mahdollisuuksia ja eri rakennustapoja. Pohja voi olla joko levy- tai massiivipuurakenteinen. Kyljet voidaan toteuttaa joko limi- tai tasasaumaisena tai levyrakenteisena. 

Ensimmäinen prototyyppi rakennetaan limisaumamenetelmällä. Tavoitteena on saada se valmiiksi loppuvuodesta 2022 ja esitellä sitä yleisölle Vene 23 Båt -messuilla helmikuussa 2023.

www.puuveneveistajat.fi