Operaattorin vastuulla on muun muassa vierasvenesataman ylläpito ja huolto, venepaikkamaksujen kerääminen sekä markkinointi. Vuokrasopimuksen ehtojen mukaan satama-aluetta tulee myös hoitaa siten, että se täydentää nykyistä saaristolaiskylän miljöötä.

Sopimusluonnoksessa on määritelty kunnan ja palveluntuottajan väliseksi sopimusajaksi viisi kesäkautta (2024–2028), ja kunnalla on lisäksi mahdollisuus käyttää optiota kahdesta lisävuodesta (2029–30). Kunnan tiedotteessa korostetaan, että vuokrasopimuksen pituus tarjoaa vuokralaiselle mahdollisuuden kehittää alueen liiketoimintaa ja matkailupalveluita pitkäjänteisesti.

Kiinnostusta on

Tällä vuosikymmenellä Pyhtään kunta on toistuvasti hakenut uutta palveluntarjoajaa Kaunissaareen. Viime vuoden haussa se ei saanut määräaikaan mennessä yhtään tarjousta, vaikka yli kaksikymmentä asiasta kiinnostunutta kävi tutustumassa tarjouspyynnön asiakirjoihin.

Kunta etsii vuokralaista kolmenkymmenen vuoden sopimuksella. Aiempi palvelusopimus päättyi syyskuussa. Tarjouksia voi jättää tammikuun loppuun. Mahdollisiin lisäkysymyksiin vastataan tammikuun puoliväliin saakka.

 www.pyhtaa.fi